Vil du vide mere om voldsudsatte kvinder?

Røde Kors har flere indsatser for voldsudsatte kvinder og deres børn, og vi samarbejder med forskellige aktører om indsatserne. Læs om indsatserne og samabejdsmulighederne herunder

Qnet

Qnet er netværk og støtte for kvinder og børn, der har været udsat for vold i familien. Derudover har Røde Kors også et stort fokus på at støtte tilknytningen og relationen mellem mor og barn, samt at skabe større tryghed og stabilitet i hverdagen. 

Det første Qnet startede i 2001. Nu er der 33 Qnet rundt omkring i landet. I 2022 støttede de frivillige i Qnet mere end 656 kvinder og børn til en tilværelse uden vold

Qnet samarbejder med krisecentre og kommuner om at støtte voldsudsatte kvinder og deres børn. Kontakt qnet@rodekors.dk for at høre mere om mulighederne for at samarbejde.

Se her hvis du har været udsat for vold og ønsker at blive en del af Qnet.

Fra Bolig til Hjem

I projektet ’Fra Bolig til Hjem’ møder frivillige med arkitektfaglig baggrund kvinderne og børnene i deres hjem og støtter dem i at skabe gode, trygge rammer for et godt familieliv. Røde Kors giver også kvinderne gavekort til indkøb af møbler. Kombinationen af den arkitektfaglige hjælp og gavekortene til møbler hjælper både kvinder og børn med at trives bedre i deres hjem og gør hjemskabelsesprocessen mere overskuelig.

Røde Kors har fået evalueret ’Fra Bolig til Hjem’ af VIVE og evalueringen viser, at indretningsstøtten har en meget positiv virkning på kvinderne og børnenes liv. Se evalueringen her

Fra Bolig til Hjem findes seks steder fordelt i hele landet. Kontakt marub@rodekors.dk for at høre om mulighederne for at samarbejde.

Projektet Fra Bolig til Hjem er et tværfagligt samarbejde mellem Røde Kors, Arkitektforeningen og Københavns Almene Boligselskab. Projektet er støttet af den A.P. Møllerske Støttefond og IKEA.

Vejen væk fra volden

På baggrund af 20 års arbejde med målgruppen, har Røde Kors fået udarbejdet en undersøgelse om voldsudsatte kvinders oplevelser af hjælpebehov og barrierer for at forlade en voldelig relation. 

Undersøgelsens resultater har været udgangspunkt for fem anbefalinger, som Røde Kors har udarbejdet  til politiske løsninger, der skal gøre vejen ud af vold kortere. 

Se en kort film om Qnet her

Qnet film

tlf   Kontakt os 

Har du spørgsmål eller vil vide mere om Qnet, er du velkommen til at kontakte os på qnet@rodekors.dk 

info
  • 118.000 kvinder udsættes hvert år for partnervold (Algren og Laursen 2022: Vold og overgreb i Danmark 2021, SDU).
  • 33.000 børn lever i familier, hvor der er vold
  • Omkring 2.000 kvinder og 2.000 børn tager hvert år ophold på et kvindekrisecenter (LOKK 2020: Årsstatistik 2019 - Kvinder og børn på kvindekrisecenter).