Fra Bolig til Hjem

Med en forholdsvis lille indsats kan du gøre en stor forskel for kvinder og deres børn, der skal flytte fra krisecenter og i egen bolig.

Som frivillig bliver du tilknyttet én kvinde med barn/børn, der er flyttet fra et krisecenter og som har sagt ja tak til at få hjælp og støtte til at indrette et godt og trygt hjem.

De fleste kvinder, der flytter fra et krisecenter, har lige været igennem den mest kaotiske periode i deres liv. Hjemmet har stor betydning for trivsel og ro, men det kan være meget svært at overskue en flytning, når man er lav på overskud. Du kan hjælpe kvinderne og deres børn ved at gøre indflytningen nemmere og mere overskuelig. Og der skal egentlig ikke så meget til. For de fleste kvinder, der er det en kæmpestor hjælp, at der kommer et menneske med en faglig indsigt, der kan se muligheder i boligen.

Projektet hedder fra Bolig til Hjem. En bolig er en fysisk ramme – et hjem er en følelse.

 

Hvad skal du som frivillig?

  • Du afsætter 5-7 møder med kvinden af et par timers varighed.

  • Møderne fordeles over 3-5 måneder.

  • På møderne kan du fx hjælpe kvinden og børnene med at lave en plan for indretningen, snakke om hvad et godt hjem er for kvinden og børnene, give praktisk indretningshjælp.

  • Du udfylder en logbog og afleverer det til Røde Kors efter endt forløb.

  • Du deltager på en uddannelsesdag.

Med dine faglige kompetencer og erfaring kan du hjælpe med at afdække, hvad et godt hjem er for kvinden og børnene. Hvilke ønsker og drømme de har og hvordan du evt. kan hjælpe dem med at gøre dem realistiske og realiserbare. Din indsats vil være i en kort periode, men din hjælp vil meget nyttig for kvinden og hendes børn i langt ud i fremtiden. Skriv til os, hvis du vil høre mere.

 

Hvad får du som frivillig?

  • Et meget meningsfyldt, frivilligt arbejde,hvor du kan bruge din faglighed.

  • Erfaring med, hvordan en arkitektfaglig hjælp kan bidrage til øget livsmestring.

  • En kort uddannelse (1 dag) i at møde kvinder og børn, der har boet på krisecenter og inspiration til, hvordan du kan bruge dine faglige kompetencer til at hjælpe en voldsudsat familie med at få et godt hjem.

  • Støtte og hjælp til det, du måtte finde svært. Du vil kunne spare med andre frivillige arkitekter og en fagkonsulent på projektet. Du får også mulighed for at få supervision i din frivilliggruppe på det, der er svært.

  • Et netværk af frivillige med rig mulighed for erfaringsudveksling og læring.

 

Vil du høre mere om at være frivillig i dette projekt?

Skriv til os, så kontakter vi dig og tager en uforpligtende snak om muligheden for at blive frivillig i Fra Bolig til Hjem.

Du kan læse mere om, hvordan Røde Kors behandler dine data her

Mere om projektet

Formålet med projektet er at hjælpe kvinder og børn, der har boet på krisecenter med at skabe gode, trygge, og funktionelle hjem, der kan øge trivsel og hjælpe til at fastholde et liv uden vold.

Det kan være rigtigt svært at etablere et hjem i den kaotiske livssituation, man står i, når man skal flytte fra et krisecenter. Det kan være en stor kraftanstrengelse af flytte – og når man har været på krisecenter, har man tit ikke det store overskud til at skabe hjemlighed og funktionalitet. Men hjemmet har stor betydning for ens trivsel – og ofte er der brug for hjælp til at få idéer og energi til at falde på godt på plads i hjemmet. Hvad enten kvinderne og børnene flytter tilbage til deres tidligere hjem – eller flytter i en ny bolig, så er det med håbet om, at hjemmet skal blive en tryg base i et liv uden vold. Det hjem kan du som frivillig hjælpe kvinderne med at skabe.

Som frivillig skal du have lyst til at bruge dine faglige kompetencer og erfaring med at hjælpe og afdække, hvad der er et godt hjem er for kvinden og familien. Hvilke ønsker og drømme de har. Og hvordan du evt. kan hjælpe med at realisere dem.

Da mange kvinder og deres børn ofte intet har med sig, når de forlader krisecenteret, kan kvinderne i projektet søge om op til 10.000 kroner til indretningsudgifter fra Røde Kors. Uanset behov og ønsker, kan du spille en vigtig rolle ved at hjælpe kvinden med at planlægge, hvordan de 10.000 kroner kan bruges bedst. Vigtigst af alt, kan du være med til at hjælpe kvinderne og børnene med at blive klare på, hvad et godt hjem er for dem.

Hvis du synes, det lyder interessant, hører vi meget gerne fra dig. Så kan vi fortælle mere om, hvad indsatsen handler om – og hvad det kan give at være frivillig i Røde Kors.

Projektet Fra Bolig til Hjem er et tværfagligt samarbejde mellem Røde Kors, Arkitektforeningen og Københavns Almene Boligselskab. Projektet er støttet af den A.P. Møllerske Støttefond og IKEA.

logo

 

ap

 

Ikea-logo

 

Mette og Lars er frivillige arkitekter i Fra Bolig til Hjem.

 

 

Hør frivillig arkitekt, Line, fortælle om, hvad du kan få ud af at være frivillig i projektet.