Vejen væk fra volden 

- Barrierer og muligheder for at hjælpe voldsudsatte godt videre

38.000 kvinder bliver hvert år udsat for fysisk vold og 72.000 for psykisk vold. Dertil kommer, at 19.000 mænd lever i en voldelig relation i Danmark , og ca. 33.000 børn lever i familier, hvor der er vold. Det er tal, vi som samfund hverken kan eller skal være tilfredse med.

Konsekvenserne af vold i nære relationer er store, både for de personer, der rammes, og for samfundet. Bliver vi bedre til at hjælpe voldsudsatte godt ud af volden og videre, vil vi kunne mindske de langvarige og alvorlige konsekvenser til gavn for både mennesker og samfundsøkonomi. 

Du kan læse mere om barrierne for at bryde ud af en voldelig relation samt hvordan vi kan nedbryde disse barrierer i vores rapport "Vejen væk fra volden - barrierer og muligheder for et godt liv uden vold". Læs rapporten her.

Fem anbefalinger der skal gøre vejen væk fra volden kortere 

Gennem mere end 20 år har Røde Kors arbejdet med at give støtte, skabe relationer og fællesskaber for børn og kvinder i den svære overgang fra krisecenter til egen bolig. Det har givet os indblik i, hvor kompliceret det er at komme ovenpå og videre efter volden. Og hvilke udfordringer der fylder – også rent praktisk – når et nyt hverdagsliv skal bygges op. 

Men hvad oplever voldsudsatte selv? Hvilke barrierer fylder, når de forsøger at bryde fri af den voldelige relation? Og hvad har de brug for til at komme godt væk – og videre?

Det har Røde Kors bedt Als Research om at undersøge. I undersøgelsen ’Barrierer og hjælpebehov for at forlade en voldelig relation sætter over 800 nuværende og tidligere voldsudsatte kvinder ord og tal på deres erfaringer. Rapporten fra Als Research kan læses her. 

På baggrund af dette giver vi vores bud på politiske løsninger, der skal gøre vejen ud af vold kortere. 

 

Anbefaling 1: Alle voldsudsatte skal sikres hjælp til at finde en bolig og etablere et hjem

Mange voldsudsatte kvinder oplever, at usikkerheden om deres fremtidige boligsituation er en stor barriere for at forlade en voldelig relation. Derudover kan den svære tid efter bruddet med voldsudøveren gøre det yderst vanskeligt at få skabt et trygt og velfungerende hjem, og det kan få konsekvenser for familiens livskvalitet.

I projektet ’Fra Bolig til Hjem’ samarbejder Røde Kors med KAB og Arkitektforeningen om at hjælpe voldsudsatte kvinder og børn til at etablere sig i et trygt og velfungerende hjem. Evalueringen foretaget af VIVE viser et tydeligt behov blandt kvinderne for at få etableret et hjem, hvor de og deres børn kan få en følelse af tryghed og sikkerhed i hverdagen.

 

Anbefaling 2: Alle voldsudsatte skal tilbydes økonomisk opstartsstøtte

Økonomien udgør ofte en væsentlig barriere i forhold til at forlade en voldelige relation. Ofte har voldsudsattes privatøkonomi været underlagt kontrol af voldsudøveren, og mange voldsudsatte er derfor usikre på deres økonomiske råderum og handlemuligheder. Dertil kommer, at mange har meget få økonomiske midler som følge af kontrollen.

Derfor skal voldsudsatte systematisk sikres økonomisk opstartsstøtte til at etablere et nyt liv, hvis man ikke har en tilstrækkelig økonomi . Det gælder både i forbindelse med betaling af indskud til en bolig, flytning, køb af basale møbler og indbo, tøj og legetøj til eventuelle børn mv. 

 

Anbefaling 3: Alle voldsudsatte, også børn, skal tilbydes psykologbehandling 

Konsekvenserne af at opleve vold i nære relationer er alvorlige og rækker ofte langt ud over voldens ophør. Psykiske problemer som søvnproblemer, angst, selvskade og spiseforstyrrelser rammer mange kvinder, der har været udsat for vold.

Alle voldsudsatte, også børn, skal systematisk tilbydes psykologhjælp til at bearbejde traumatiske oplevelser – også selvom de ikke har opholdt sig krisecenter.

 

Anbefaling 4: Alle voldsudsatte skal tilbydes efterværn fra civilsamfundet

Voldsudsatte kvinder har ofte mistet sociale relationer og fællesskaber som konsekvens af volden. Forskning viser, at ensomhed, mangel på netværk og lav tilknytning til arbejdsmarkedet ofte udgør store udfordringer for voldudsatte kvinder for at komme videre i livet efter endt voldelig relation. 

Derfor skal voldsudsatte systematisk tilbydes efterværn fra civilsamfundet, som imødekommer deres behov – fx netværk, psykosocial støtte, praktisk støtte og rådgivning.

 

Anbefaling 5: Alle voldsudsatte skal kende til muligheder for hjælp og til deres rettigheder

På trods af mange gode initiativer på området for vold i nære relationer, kender langt fra alle voldsudsatte i dag til muligheder for at få hjælp både under og efter et brud. Udover manglende kendskab til civilsamfundets tilbud og rettigheder og hjælp fra det offentlige, er mange også i tvivl om deres rettigheder eksempelvis i forhold til deres børns situation

 Derfor anbefaler Røde Kors, at der iværksættes en massiv og vedvarende kommunikationsindsats om hjælpemuligheder og rettigheder for voldsudsatte. 

Tak til Østifterne og IKEA for økonomisk støtte til konferencen  

Østifterne                 IKEA logo