STØTTE TIL GRAVIDE OG NYBAGTE FORÆLDRE

”God start på livet” er støtte til gravide og nybagte førstegangsforældre i sårbare livssituationer. Røde Kors tilbyder nu familier en Frivillig forældrestøtte. 

At blive forældre for første gang er en stor og livsomvæltende begivenhed. Det kan være en overvældende tid, både følelsesmæssigt og praktisk. I ”God start på livet” støtter vi familien med at skabe en rolig, tryg og stimulerende hverdag for det lille barn og forældrene med at finde ro i forældrerollen.

Hvorfor God start på livet?

Sundhedsstyrelsen vurderer, at omkring 15 procent af alle barslende har brug for denne ekstra støtte.

Røde Kors ønsker at handle, hvor der er et udækket behov for hjælp. Derfor har Røde Kors startet aktiviteten God start på livet. Her kan førstegangsforældre, der har behov for støtte få en Frivillig forældrestøtte. Den Frivillige forældrestøtte er en frivillig, som støtter forældrene i at skabe trygge rammer for deres barn, så det kan få en god start på livet.

De første 1000 dage i et barns liv er afgørende for resten af livet. Graviditet, fødsel og forældreskab er skelsættende begivenheder, der kan ryste op i tidligere traumer, resultere i uindfriede forventninger og forårsage personlige kriser eller kriser i parforholdet. Mange af grundstenene til livet lægges i den første tid. Og allerede i graviditeten påvirkes barnet af familiens mentale og fysiske sundhed.

Uanset om familien har få resurser eller forbilleder at spejle sig i, står midt i en skilsmisse, bliver ramt af en depression, mister afgørende netværk eller oplever en traumatisk fødsel kan drømmen om graviditeten og tiden med den lille baby nemt blive knust og familien og dermed barnets udvikling truet. Det er ikke alle der har et netværk de kan læne sig op ad.

Målet er at familien gennem frivillig medmenneskelig støtte oplever tryghed i og tro på sig selv som forældre, og kan give barnet en omsorgsfuld og stimulerende start på livet.

En-til-en støtte?

I en-til-en støtten mødes frivillig og familie fast i familiens hjem ca. 2 timer om ugen i et forløb på 6 mdr. Barnet og forældreskabet er i centrum, når de mødes. Sammen kan familien og den frivillige hjælpes ad med alt fra samtale, praktiske dagligdags-udfordringer, viden og inspiration om babyens behov og forældreskabet samt hjælp til fx at opsøge netværk, babyaktiviteter eller andre sundhedstilbud i lokalområdet.

Familier som er en del af en God start på livet introduceres også til Røde Kors’ øvrige familieaktiviteter som økonomisk støtte til fritidsaktiviteter, deltagelse i Familienetværk, deltagelse i Babycamps, mentorer og Frivillige Familievenner samt førstehjælpskursus.

 

 

Frivillige i God start på livet er med til at lægge sporene til et godt liv ved at styrke forældrene, så de kan give barnet de bedst mulige forudsætninger for en god barndom.

Familieaktiviteter i Røde Kors

Familier i god start på livet kan også blive en del af Røde Kors' andre familieaktiviteter.

Se mere her.

God start på livet er støttet af

Egmont Fonden logo