God start på livet

Røde Kors tilbyder familier en Frivillig forældrestøtte. ”God start på livet” er støtte til gravide og nybagte småbørnsforældre (yngste barn under 2 år) i sårbare livssituationer.

At blive forældre er en stor og livsomvæltende begivenhed – uagtet om det er første gang eller om man har barn/børn allerede kan det være overvældende tid både følelsesmæssigt og praktisk. Familien får sparring og støtte til fra en frivillig til en rolig, tryg og stimulerende hverdag for det lille barn, og forældrene med at finde ro i forældrerollen og i den nye hverdag.

Hvorfor God start på livet?

Sundhedsstyrelsen vurderer, at omkring 15 procent af alle barslende har brug for ekstra støtte.

Røde Kors ønsker at handle, hvor der er behov for hjælp. God start på livet tilbyder gravide og nybagte småbørnsforældre (yngste barn under 2 år), der har behov for støtte, få en Frivillig forældrestøtte. Røde Kors klæder den frivillige på til at støtte forældrene i at skabe trygge rammer for familien.

De første 1000 dage i et barns liv er afgørende for resten af livet. Graviditet, fødsel og forældreskab er skelsættende begivenheder, der kan ryste op i tidligere traumer, resultere i uindfriede forventninger og forårsage personlige kriser eller kriser i parforholdet. Mange af grundstenene til livet lægges i den første tid, og allerede i graviditeten påvirkes barnet af familiens mentale og fysiske sundhed.

Uanset om forældrene har få ressourcer eller forbilleder at spejle sig i, står midt i en skilsmisse, bliver ramt af en depression, mister afgørende netværk eller oplever en traumatisk fødsel kan drømmen om graviditeten og tiden med den lille baby nemt blive knust og familien, og dermed barnets udvikling, blive udfordret. Det er ikke alle, der har et netværk at læne sig op ad.

Målet er at familien gennem medmenneskelig støtte oplever tryghed i og tro på sig selv som forældre, og kan give barnet en omsorgsfuld og stimulerende start på livet.

En-til-en støtte

I en-til-en støtten mødes frivillig og familie fast i familiens hjem/andet sted ca. 2 timer om ugen i et forløb på 6 mdr. Barnet og forældreskabet er i centrum, når de mødes. Sammen kan familien og den frivillige snakke og sparre og hjælpes ad med alt fra praktiske dagligdags-udfordringer, viden og inspiration om barnets behov og forældreskabet samt hjælp til fx at opsøge netværk, babyaktiviteter eller andre sundhedstilbud i lokalområdet.

Familier som er en del af en God start på livet introduceres også til Røde Kors’ øvrige familieaktiviteter såsom økonomisk støtte til fritidsaktiviteter, deltagelse i Familienetværk, deltagelse i Babycamps, mentorer og Frivillige Familievenner samt førstehjælpskursus.

Jeg mødte en person, der tog mit liv alvorligt og som lyttede til, hvordan det går i mit liv, og hvilke problemer jeg har. Selv familiemedlemmer spørger ikke på samme måde. Men (den frivillige) skabte sådan en behagelig stemning, og jeg synes, hun er meget god at have i mit liv."

God start på livet er støttet af Egmont Fonden