Job- og uddannelsesmentorer

Har du brug for støtte til at komme tættere på beskæftigelse, eller hjælp til at gennemføre en uddannelse? Frivillige job- og uddannelsesmentorer er et tilbud til dig, der som forælder har behov for hjælp og støtte i forbindelse med din uddannelse eller jobsøgning. 

Få en mentor          Bliv frivillig mentor

Få en job- eller uddannelsesmentor

Er du ledig, har børn, og har brug for sparring i forhold til at komme tættere på et arbejde? Så kan en frivillig jobmentor fra Røde Kors være noget for dig.

Navn
Postnummer

Du kan læse mere om, hvordan Røde Kors behandler dine data her

Bliv frivillig mentor

Det er muligt at blive skrevet på en interesseliste ved at udfylde nedenstående formular. Du vil blive kontaktet snarest muligt for nærmere info.

Navn
Postnummer

Du kan læse mere om, hvordan Røde Kors behandler dine data her

 Om Familien i Fokus

Familien i Fokus vil nå 4.000 deltagere og sikre minimum 500 familier en frivillig familieven, der hjælper med at håndtere udfordringer i hverdagen hos den enkelte familie, og som støtter op om børnenes læring, herunder lektier og læringsrettede aktiviteter mv. Samtidig hjælper en familieven med familiens brobygning til lokalsamfundets muligheder, ligesom familievennen kan deltage som bisidder.

Herudover sikres 250 sårbare forældre en frivillig job- eller uddannelsesmentor, der støtter den enkelte med at komme tættere på arbejdsmarkedet, eller ved at blive fastholdt i en uddannelse. Dette sker via en én til én støtte, hvor den frivillige mentor kan støtte op om troen på egne evner, sparring om muligheder, samt hjælp til fx opbygning af et CV mv. Derudover kan indsatsen i enkelte tilfælde, og i samarbejde med lokale jobcentre og arbejdspladser tilbyde erhvervsmentorforløb på en arbejdsplads, hvor Røde Kors klæder en medarbejder på til at være mentor.

Endelig understøtter indsatsen Røde Kors’ familienetværk, hvor der løbende udvikles og igangsættes nye familienetværk, således at projektet ved periodens afslutning når 75 familienetværk for herigennem at sikre en landsdækkende indsats. Familien i fokus bygger på den indsats og kapacitet, som Røde Kors’ familieprogram i årene 2014-2017 har opbygget. Således er projektet med til at styrke en helhedsorienteret løsning på familiernes udfordringer.

Indsatserne i Familien i fokus udvikles og implementeres i tæt samspil mellem Røde Kors centralt, de lokale Røde Kors afdelinger og øvrige aktører som kommuner og boligsociale indsatser m.fl. Vores erfaringer viser, at såvel kommunale jobcentre som familieafdelinger ønsker at samarbejde med civilsamfundet og at Familien i fokus er en vigtig brik i den samlede indsats.

Familien i fokus hører under Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativs programområde 2 vedrørende ”Brud med den negative sociale arv hos børn og unge”. Projektet har særligt fokus på at styrke socialt udsatte familiers trivsel, handlemuligheder og bringe dem tættere på arbejdsmarked og uddannelse.

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter Dansk Røde Kors projekt Familien i Fokus.
 

                                                   apmoeller