Job- og uddannelsesmentorer: Har du brug for støtte til at komme tættere på beskæftigelse, eller hjælp til at gennemføre en uddannelse? 

Frivillige job- og uddannelsesmentorer er et tilbud til dig, der som forælder har behov for hjælp og støtte i forbindelse med din uddannelse eller jobsøgning. 

Hvad er en frivillig jobmentor?

Er du ledig, har børn, og har brug for sparring i forhold til at komme tættere på et arbejde? Så kan en frivillig jobmentor fra Røde Kors være noget for dig.

En frivillig jobmentor tilbyder dig støtte i processen hen imod et arbejde. Støtten kan eksempelvis være:
•    Hjælp til at opbygge et CV
•    Hjælp til at lave en jobansøgning
•    Sparring om jobmuligheder, afsøge ledige stillinger
•    Styrke dig i troen på egne evner
•    Bakke dig op
•    Dele ud af sit netværk

Hvad er en frivillig uddannelsesmentor? 

Er du studerende eller voksenelev, har børn, og har brug for støtte i forbindelse med din uddannelse? Så kan en frivillig uddannelsesmentor fra Røde Kors være noget for dig.

En frivillig uddannelsesmentor kan bl.a. støtte dig med:
•    Hjælp til lektier
•    Hjælp til at skabe struktur i opgaverne
•    Sparring om at skabe balance mellem uddannelse og familieliv
•    Styrke dig i troen på egne evner
•    Bakke dig op

Hvor tit kan jeg mødes med min mentor? 

Det aftaler du med din frivillige mentor. Vi anbefaler, at I mødes ca. hver 14. dag eller ringer sammen ca. en gang om ugen. I kan fx mødes ved at gå en tur i en park, eller på det lokale bibliotek. I kan også vælge at gøre nogle af møderne til online-møder. 

Hvor længe varer støtten?

Hvis du indgår i et forløb med en frivillig jobmentor, varer støtten oftest mellem 3-6 måneder. Hvis du er i et forløb med en frivillig uddannelsesmentor varer støtten oftest fra 6-12 måneder. Nogle gange varer forløbene kortere eller længere tid. Det afhænger af, hvad du aftaler med din mentor. Mentor tager altid udgangspunkt i dine ønsker og behov, og sammen finder i en form for jeres møder, der giver mening for jer begge.

Hvis du og din familie ønsker at deltage i Røde Kors' øvrige familieaktiviteter, så vil din mentor hjælpe dig med at finde en aktivitet i nærheden af, hvor du bor. Du kan læse mere om vores familieaktivitet her.

Hvordan får jeg en frivillig job- eller uddannelsesmentor?

Du tilmelder dig via formularen nedenfor. Du vil efterfølgende blive kontaktet af en Røde Kors medarbejder, som vil spørge ind til din ønsker. Derefter finder vi en frivillige mentor til dig, som vil kontakte dig for aftale det første møde. 
 

Navn
Postnummer

Du kan læse mere om, hvordan Røde Kors behandler dine data her

Hvordan bliver jeg frivillig job- eller uddannelsesmentor? 

Opgaven som frivillig job- eller uddannelsesmentor varetages i øjeblikket af Røde Kors' frivillige mentorer. Det er muligt at blive skrevet på en interesseliste ved at udfylde nedenstående formular. Du vil blive kontaktet snarest muligt for nærmere info.

Navn
Postnummer

Du kan læse mere om, hvordan Røde Kors behandler dine data her

 Om Familien i Fokus

Familien i Fokus vil nå 4.000 deltagere og sikre minimum 500 familier en frivillig familieven, der hjælper med at håndtere udfordringer i hverdagen hos den enkelte familie, og som støtter op om børnenes læring, herunder lektier og læringsrettede aktiviteter mv. Samtidig hjælper en familieven med familiens brobygning til lokalsamfundets muligheder, ligesom familievennen kan deltage som bisidder.

Herudover sikres 250 sårbare forældre en frivillig job- eller uddannelsesmentor, der støtter den enkelte med at komme tættere på arbejdsmarkedet, eller ved at blive fastholdt i en uddannelse. Dette sker via en én til én støtte, hvor den frivillige mentor kan støtte op om troen på egne evner, sparring om muligheder, samt hjælp til fx opbygning af et CV mv. Derudover kan indsatsen i enkelte tilfælde, og i samarbejde med lokale jobcentre og arbejdspladser tilbyde erhvervsmentorforløb på en arbejdsplads, hvor Røde Kors klæder en medarbejder på til at være mentor.

Endelig understøtter indsatsen Røde Kors’ familienetværk, hvor der løbende udvikles og igangsættes nye familienetværk, således at projektet ved periodens afslutning når 75 familienetværk for herigennem at sikre en landsdækkende indsats. Familien i fokus bygger på den indsats og kapacitet, som Røde Kors’ familieprogram i årene 2014-2017 har opbygget. Således er projektet med til at styrke en helhedsorienteret løsning på familiernes udfordringer.

Indsatserne i Familien i fokus udvikles og implementeres i tæt samspil mellem Røde Kors centralt, de lokale Røde Kors afdelinger og øvrige aktører som kommuner og boligsociale indsatser m.fl. Vores erfaringer viser, at såvel kommunale jobcentre som familieafdelinger ønsker at samarbejde med civilsamfundet og at Familien i fokus er en vigtig brik i den samlede indsats.

Familien i fokus hører under Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativs programområde 2 vedrørende ”Brud med den negative sociale arv hos børn og unge”. Projektet har særligt fokus på at styrke socialt udsatte familiers trivsel, handlemuligheder og bringe dem tættere på arbejdsmarked og uddannelse.

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter Dansk Røde Kors projekt Familien i Fokus.
 

                                                   apmoeller