Sociale opgaver

Røde Kors har en række sociale opgaver på centrene - bl.a. med at sikre, at beboere med særlige behov får den nødvendige støtte.  

De sociale indsatser skal fremme den enkelte beboers mulighed for at klare sig selv, lette dagligdagen og forbedre livskvaliteten.  

De sociale indsatser tager altid udgangspunkt i den enkeltes ansvar for sig selv og egen familie, og indsatserne tilrettelægges i samarbejde med den enkelte og ud fra den enkeltes behov og forudsætninger.  

Socialkoordinatorer varetager opgaven i tæt samarbejde med en socialfaglig ekspert på området. 

Kontaktinformationer

Profile picture for user alcv

Chef for Asylafdelingen

Anne la Cour Vågen

E-mail

alcv@redcross.dk

Mobile

24 65 48 77

Profile picture for user sun

Presse og Kommunikation

Susan Hoffmann

E-mail

sun@redcross.dk

Mobile

24 95 28 07

Profile picture for user konboks

Asyls hovedkontor

Kontakt info

E-mail

kontaktboks@rodekors.dk

Mobile

35 43 22 44