Overgivelsespakke

Thumbnail

Når en asylansøger får besked om opholdstilladelse, går der ca. seks uger, inden vedkommende flytter fra asylcenteret til en kommune.

En opholdstilladelse udløser typisk stor motivation og engagement hos den enkelte. Det er derfor oplagt at intensivere den beskæftigelsesmæssige del af integrationsopgaven i de sidste seks uger, inden asylansøgeren flytter til en kommune.

På asylcenteret leverer Røde Kors et integrationsforberedende basis-tilbud med fokus på bl.a. dansk, digitale færdigheder, samt basisviden om at bo i en kommune. Røde Kors formidler også nogle af de praktiske nøgleoplysninger, der kan hjælpe i det videre integrationsforløb i kommunen.

Ved at supplere basis-tilbuddet med relevante aktiviteter fra vores overgivelsespakke som f.eks. CV-skrivning og kompetenceafklaring, kan vejen banes for en mere smidig og effektiv integration. Det har en række Røde Kors projekter om tidlig integrationsindsats vist.

En investering i de seks uger i overgivelsesfasen kan give seks ugers forspring til både flygtning og kommune.

For Vejle Kommune har samarbejdet med Røde Kors’ asylcenter i Jelling betydet, at flygtningene har været forberedte på det danske arbejdsmarked, inden de flytter til Vejle. Deres ønske om hurtigt at forsørge sig selv er blevet understøttet allerede i asylfasen

Karen Hvid Vestergaard, afdelingschef i Jobcenter Vejle

Overgivelsespakke

  • Kompetenceafklaring og CV
    Disse væsentlige forudsætninger for en succesfuld integration er på plads, allerede inden en flygtning flytter til kommunen.

  • En forberedt borger
    Jo mere en flygtning på forhånd ved om, hvad det vil sige at være borger i den konkrete kommune, jo bedre forløber integrationen. Røde Kors faciliterer en tidlig dialog mellem den kommende borger, kommunen, jobcenteret, læge, tandlæge, frivillige og andre relevante aktører.

  • Praktikplads og styrket sprogkundskab
    Røde Kors finder praktikplads i kommunen og tilbyder flere dansktimer.