Tre arbejdspladser er indstillet til Røde Kors Førstehjælpsprisen 2016

Vi uddeler for fjerde gang Førstehjælpsprisen til en arbejdsplads, der gør noget særligt for at sætte fokus på førstehjælp og uddanne medarbejderne. Tre danske arbejdspladser er nominerede.Forstehjaelp Virksomhed
 
 

Af Stine Oksbjerg.

Intern Service Gladsaxe, Børnehuset Rosenkilden og Jørgen Friis Poulsen A/S er nomineret til Førstehjælpsprisen 2015.

Alle tre arbejdspladser har et stort fokus på førstehjælp og laver løbende repetitionskurser, så medarbejderne hele tiden er opdaterede. Ligesom alle tre arbejdspladser har en hjertestarter hængende, som medarbejderne også kan håndtere.

Alle medarbejdere hos Intern Service Gladsaxe skal på førstehjælpskursus, og alle medarbejdere har installeret app’en hjertestarter.dk på telefonen. I Børnehuset Rosenkilden lærer både medarbejdere og de ældste børn førstehjælp. Og hos Jørgen Friis Poulsen A/S er førstehjælpskurser en del af den overordnede uddannelsesplan, og man afholder også beredskabsøvelser med fokus på brand, evakuering og førstehjælp.

Det er nogle af de tiltag, som har gjort, at de tre arbejdspladser er nomineret til Røde Kors Førstehjælpsprisen, som vi uddeler torsdag den 17. marts klokken 12.00 på Privathospitalet Aleris-Hamlet i Søborg.

Din virksomhed kan bestille et skræddersyet førstehjælpskursus her

Alle skal kunne førstehjælp

”Vi ved, at danskerne meget gerne vil engagerer sig i førstehjælp på deres arbejdsplads,” fortæller chef for førstehjælp i Røde Kors, Tina Donnerborg.

Vi har en ambition om, at alle danskerne skal kunne førstehjælp. Og ifølge Tina Donnerborg er arbejdspladsernes fokus på førstehjælp ikke kun til glæde for medarbejderne, men for hele samfundet.

”Ved at uddele Førstehjælpsprisen vil vi gerne vise, at vi sætter stor pris på de arbejdspladser, der tilbyder deres medarbejdere et godt kendskab til førstehjælp og derved også påtager sig et fælles samfundsansvar,” forklarer Hun.

Derfor er Intern Service Gladsaxe nomineret

Førstehjælpskurset er obligatorisk for medarbejderne.  Medarbejderne får det fulde kursus på 12-timer, og hvert andet år gennemføres obligatoriske genopfriskningskurser. Ledelsen har desuden besluttet, at alle medarbejdere bliver udstyret med en smartphone, så de hurtigt kan tilkalde hjælp. Alle telefoner har installeret app’en hjertestarter.dk, så medarbejderne hurtigt kan finde nærmeste hjertestarter og en guide til brugen af den. 
Læs mere om Intern Service Gladsaxes førstehjælpsindsats her.

Derfor er Børnehuset Rosenkilden nomineret

Alle 16 medarbejdere kan og skal kunne førstehjælp, og hvert år sendes medarbejderne på et gratis repetitionskursus, så de hele tiden er opdaterede. Børnehuset har en hjertestarter placeret indenfor i huset, som er registreret på hjertestarter.dk. Derudover sørger Børnehuset for, at de ældste børnehavebørn også lærer førstehjælp og får den basisviden om førstehjælp, der er passende til deres alder.
Læs mere om Børnehuset Rosenkildens førstehjælpsindsats her.

Derfor er Jørgen Friis Poulsen A/S nomineret

Arbejdspladsen har haft meget fokus på førstehjælp de seneste tre år. Førstehjælp skal være tilgængelig for alle, og derfor er det obligatorisk for virksomhedens medarbejdere at have været på et førstehjælpskursus. Hvert andet år afholdes genopfriskningskurser for at sikre kvaliteten. Arbejdspladsen har en hjertestarter i afdelingerne i både København og Herning. De er begge registreret på hjertestarter.dk. Desuden afholder Jørgen Friis Poulsen A/S beredskabsøvelser for medarbejderne.
Læs mere om Jørgen Friis Poulsen A/S' førstehjælpsindsats her.