Krigens regler

Røde Kors er oprindeligt sat i verden for at mindske lidelse under krig. Der findes regler for krig, og en af Røde Kors’ opgaver er at sikre, at reglerne følges – og at hjælpe ofrene.Krigensregler

Genève-konventionerne er reglerne for krig. De er en del af Folkeretten, der sætter rammerne for, hvad der er tilladt, når to eller flere parter er i væbnet konflikt.

Reglerne gælder også for borgerkrige – og Røde Kors spiller en vigtig rolle i at håndhæve dem.

Mandat til at hjælpe i krig

Vi har som den eneste nødhjælpsorganisation et mandat til at hjælpe i krige – på begge sider af konflikten. Vi uddeler nødhjælp, sørger for rent drikkevand og lægehjælp. Og ofte er Røde Kors' læger og sygeplejersker helt ude ved fronten for at hjælpe de sårede.

Røde Kors besøger årligt 500.000 fanger for at sikre, at de ikke lider overlast. En vigtig opgave er også at sikre kontakt mellem mennesker, der i krige – og katastrofer – bliver væk fra hinanden. Og at fanger i fængsler kan bevare kontakt med familie og venner.

Neutral hjælp på begge sider af krigen

Vi har lov til at arbejde i krigszoner for at sikre hjælp og beskyttelse til civile, syge, sårede og fanger. Fordi Røde Kors er neutral og ikke tager stilling for den ene eller anden part, kan vi arbejde på begge sider af en konflikt og hjælpe alle, uanset hvem de er.

At vi er internationale spiller en vigtig rolle. I en ophedet borgerkrig kan det lokale Røde Kors blive opfattet som tættere på den ene part – og her kan Internationalt Røde Kors rykke ind som helt neutrale. Derfor er det den Internationale Røde Kors Komite med hovedsæde i Schweiz, der varetager arbejdet i krigszoner.

Røde Kors i Danmark sender danske læger, sygeplejersker og hjælpearbejdere ud som en del af Internationalt Røde Kors' arbejde. Samtidig spiller vi en vigtig rolle i at undervise danske soldater og deltage i debatten om, hvad danske soldater må og ikke må, når de er i krig. 

Korset og halvmånen

Det røde kors og den røde halvmåne er beskyttelsessymboler i en krig. Og de har intet med religion at gøre – for også her er Røde Kors neutral og omfatter alle slags samfund og alle slags religioner. At der er både et kors og en halvmåne skyldes, at beskyttelsessymbolet ikke skal kunne støde nogen.

Mennesker, bygninger, biler og andre ting, der bærer det røde kors eller en rød halvmåne – eller en rød firkant på højkant, der bruges meget sjældent – på hvid baggrund er neutrale i en konflikt. De må ikke angribes.

Symbolet må alene bruges til at signalere denne beskyttelse. Grove overtrædelser er en krigsforbrydelse. Derfor værner Røde Kors i Danmark også om misbrug.

Fortællinger