Analyse: Danskerne bakker op om krigens regler

Langt de fleste mennesker bakker stadig op om, at der skal være grænser for krigsførelse og står dermed i direkte opposition til den seneste tids bombardementer af hospitaler, nødhjælpskonvojer og civile.

Det viser en spørgeskemaundersøgelse fra Den Internationale Røde Kors Komité, som har undersøgt befolkningernes holdning i 16 forskellige lande, der enten er påvirket af krig eller er medlem af FN’s sikkerhedsråd (Kina, Rusland, USA, Frankrig, Storbritannien).

Otte ud af ti mennesker i undersøgelsen mener, at kombattanter skal undgå at ramme civile så meget som muligt. Det samme antal mener, at det er forkert at angribe hospitaler, ambulancer og sundhedsarbejdere for at svække fjenden.

Læs hele undersøgelsen "People on War 2016" fra Den Internationale Røde Kors Komité.

Størst opbakning i krigsramte lande og Danmark

Opbakningen til krigens regler er størst i de lande, der er ramt af krig, mens den er lidt mindre i sikkerhedsrådslandene. I de krigsramte lande mener 78 procent, at det er forkert at angribe fjendtlige kombattanter i beboede områder, hvis man ved, at civile vil blive dræbt. Til sammenligning mener kun 50 procent i sikkerhedsrådslandene, at det er forkert.

Derfor er det også værd at bemærke, at opbakningen blandt danskerne er blandt de allerhøjeste. Det viser en parallel undersøgelse som Røde Kors i Danmark har gennemført.

Ni ud af ti danskere mener, at soldater skal undgå at ramme civile så godt, som det er muligt. Samme andel mener, det er forkert at angribe hospitaler, ambulancer og nødhjælpsarbejdere for at svække fjenden.

Befolkningens opbakning afgørende for politisk fokus

Generalsekretær Anders Ladekarl er godt tilfreds med, at danskerne er blandt de mest vidende om reglerne for krig.

”Det er betryggende at konstatere, at danskerne kender reglerne for krig bedre end de fleste andre. Den danske befolknings viden og engagement er med til at understøtte, at vores politikere og militær holder en høj standard. Det håber jeg også kan være med til at styrke det politiske mod til at gøre respekten for krigens regler til en vigtig fast bestanddel af vores udenrigspolitik. Der bør være et dansk pres for, at der etableres mekanismer for at holde de, der bryder krigens regler, ansvarlige,” fortæller Anders Ladekarl.

Derfor er han også bekymret ved meningsmålingens overordnede konklusion om en stigende accept af civile tab.

Større accept af civile tab

Med 59 procent er det stadig et bredt flertal af befolkningerne, der mener, at det er forkert, hvis soldater slår civile ihjel i bestræbelserne på at komme fjenden til livs. Men i 1999, da undersøgelsen sidst blev lavet, var andelen, der tog afstand fra civile tab 68 procent. Altså et fald på næsten 10 procentpoint.

”Hvis accepten af civile tab bliver større blandt almindelige mennesker, er der en risiko for, at det bliver legitimt for politiske ledere at skubbe til reglerne. Vi har brug for det modsatte. Den vigende respekt for krigens regler koster hver dag både civile livet, og de nødhjælpsarbejdere, der skal komme dem til undsætning, er i stigende grad mål i sig selv. Der er mere end nogensinde behov for et folkeligt engagement, der kan holde politikerne fast på respekten for civile og nødhjælpere i Øst-Aleppo og andre svært tilgængelige steder”.

Fakta om den danske del af undersøgelsen:

  • 69 procent af danskerne mener, at det stadig giver mening at have regler for krig, selv om krig har forandret sig, siden reglerne blev skrevet ned for næsten 70 år siden
  • 75 procent af danskerne mener ikke, at man må overtræde den humanitære folkeret blot fordi soldater fra den anden side gør det. Kun 8 procent siger ja.
  • 2 procent af danskerne mener, at man må angribe civile, mens man angriber fjenden. 90 procent mener, at soldater skal undgå at ramme civile så godt, som det er muligt.
  • 90 procent af danskerne mener, at det er forkert at angribe hospitaler, ambulancer og nødhjælpsarbejdere for at svække fjenden. Kun 5 procent mener, at det blot er en del af krigen.
  • 80 procent mener, det er forkert at angribe nødhjælpsarbejdere, mens 14 procent mener, det er en del af krigen.
  • 81 procent af danskerne mener, sundhedsarbejdere skal behandle sårede og civile på begge sider af konflikten, mens kun 10 procent mener, de skal behandle på deres egen side.

Støt fast hver måned - red liv hver dag

Vil du gøre mere for de mennesker, der er ramt af krig og katastrofer? 

Som en fast bidragyder, så gør du stor forskel for hjælpearbejdet. Du får ambulancen frem, skaffer det rene vand, sikrer varme tæpper og den akutte hjælp til ofre. Gennem din faste støtte kan vi være der og redde liv. Hver dag, før, under og efter en katastrofe, verden over. Tak fordi du opretter dig til at gøre en forskel i dag.