Sådan er behovet for hjælp til hjemløse i Danmark

Hvordan hjælper Røde Kors og andre organisationer hjemløse? Og hvad er behovet for hjælp? Vi har svarene klar til dig.Hjemløse i Danmark
 
 

Af Anne Bregendahl Laursen, opdateret d. 02.11.2016

Hvor mange hjemløse er der i Danmark?

SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) opgør hvert år antallet af hjemløse i Danmark. Deres seneste tal, som er fra feb. 2015 viser, at 6.138 borgere er hjemløse i Danmark. Det er en stigning på 318 personer eller 5 % i forhold til kortlægningen i 2013.

Stigningen i antallet af hjemløse er størst i aldersgruppen 25-29 år, hvor der er registreret lige under 200 flere hjemløse fra 2013-2015.

Tallet ovenfor omfatter ikke udokumenterede flygtninge og migranter, der opholder sig på gaden. SFI registrerede i deres optælling i feb. 15 125 udokumenterede flygtninge og migranter. Dette tal er dog forbundet med en del usikkerhed. Heller ikke politiet har et overblik over det egentlige antal af udokumenterede flygtninge og migranter, der lever som hjemløse i Danmark.

Hvor i Danmark er der flest hjemløse?

Ifølge SFI er sammenlagt halvdelen af de hjemløse borgere at finde i Hovedstadsområdet. Cirka en tiendedel er registreret i Aarhus.

Er der overnatningstilbud til alle hjemløse?

Ifølge Københavns Kommune har der de seneste to år altid været ledige pladser på Københavns overnatningstilbud til hjemløse borgere. Alle med ret til et overnatningstilbud kan derfor få tag over hovedet. Er der ikke plads på det herberg eller den natcafé, man kommer til, bliver man henvist til et andet tilbud.

Kan alle hjemløse overnatte på herberger og natcaféer?

Hvis man overnatter på et almindeligt dansk herberg eller natcafé, skal man opholde sig lovligt i Danmark. Det vil sige, at almindelige herberger og natcaféer ikke har mulighed for at tage udokumenterede flygtninge og migranter ind, da de i så fald vil miste deres offentlige tilskud.

Er hjemløse tilfredse med de overnatningsmuligheder, de får tilbudt?

Ifølge en undersøgelse lavet af SFI i 2015 svarer 86 % af de adspurgte hjemløse, at de er tilfredse med de akutte botilbud, der stilles til rådighed for dem. Deres tilfredshed hænger sammen med den gode relation til personalet, akvitieterne på stederne samt de fysiske rammer.

Ni ud af 10 svarer, at de ser herberger og natcaféer som akutte tilbud til dem, og at de ønsker deres egen bolig. 

Hvor kan udokumenterede flygtninge og migranter tage hen og få hjælp?

Der er flere forskellige tilbud rettet mod udokumenterede flygtninge og migranter. Blandt andet Kirkens Korshær og Mændenes Hjem driver overnatningsmuligheder og væresteder for udokumenterede flygtninge og migranter. Også flere kirker (Domkirken, Blågårds kirken og Maria Kirken) har tilbud rettet mod udokumenterede flygtninge og migranter.

Derudover har Projekt Udenfor en række personer, der går rundt og tilser hjemløse, som vælger at overnatte på gaden. De sørger for, at de har det okay og er varme nok til at klare sig igennem natten.

Hvorfor ligger der stadig hjemløse på gaden, når der plads nok til dem ved de forskellige tilbud?

Det kan der være flere grunde til. Nogle hjemløse borgere ønsker ikke at blive registreret i systemet, hvilket man bliver på de forskellige overnatningstilbud. Andre kan ikke rumme at opsøge herberg, fordi de er dårlige, ofte som følge af misbrug og svære sindslidelser.

Københavns Kommune vurderer, at ca. 10 hjemløse, der kan benytte sig af herberger og natcafé, vælger at overnatte på gaden. I forhold til udokumenterede flygtninge eller migranter vurderer de, at omkring 30-40 hjemløse overnatter på gaden.

Har Røde Kors et beredskab til hjemløse, hvis der ikke er nødherbergspladser nok i KBH?

Røde Kors i Hovedstaden har i år forberedt et nødberedskab, der i løbet af et døgn kan oprette flere nødherbergspladser. Pladserne oprettes, hvis vi vurderer, at der ikke er nok pladser i vinterkulden. Vi er i tæt dialog med de organisationer i København, som arbejder med hjemløse, personalet på Røde Kors' egen sundhedsklinik og de almene boligorganisationer, for at holde os orienteret om, der skulle være hjemløse på gaden, som ikke kan finde et herberg med ledige pladser.

Hvad gør Røde Kors for hjemløse?

Røde Kors Hovedstaden har nogle forskellige tilbud, der er rettet mod hjemløse borgere.

  • Et af Danmarks største herberg for kvinder over 18 år med særlige sociale problemer, som ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i deres nuværende bolig. Læs mere om herberget
  • Et omsorgscenter målerettet socialt udsatte voksne og hjemløse, der bliver udskrevet fra hospitaler i Hovedstadsregionen, men endnu ikke er helt raske. Det kan enten være grundet en ulykke eller en alvorlig fysisk sygdom. Læs mere om omsorgscenteret
  • En sygeplejeklinik bemandet med frivillige sygeplejesker, som holder til i Hus Forbi’s lokaler på Nørrebro. Opgaver her spænder bredt. Der kan både være tale om sårpleje, støtte med kontakt til sundhedssystemet, sundhedssamtaler, medicingivning og omsorg. Læs mere om sygeplejeklinikken
  • Førstehjælpskurser for sårbare grupper, der blandt andet inkluderer hjemløse. Kurserne er tilpasset gruppens hverdag, og har f.eks. fokus på hvordan man passer bedst på sig selv, og hvad man gør, hvis man kommer til skade. Læs mere om førstehjælpskurserne
  • Møbelhjælp til udsatte borgere. Vi hjælper med at møblere boliger, som hjemløse får tilbudt af kommunen. Læs mere om møbelhjælpen
  • Terminal 1, som er et tilbud rettet mod alle, der gerne vil lægge et misbrug bag sig og starte en ny tilværelse. Vi byder ind med støtte, information, inspiration og hjælp til tilrettelæggelse af et liv uden misbrug. Læs mere om Terminal 1
  • Kanten, som er et tilbud hvor unge nuværende eller tidligere boligløse mødes med andre unge om aktiviteter, som de i fællesskab udvikler og fører ud i livet. Målet er at give de unge medbestemmelse, ansvar og engagere dem i husets aktiviteter, så de både oplever at blive set og får et bedre kendskab til deres egne styrker og evner. Kanten har officiel åbning i februar 2017.

Hvilke organisationer har ellers tilbud til hjemløse?

Der er mange andre tilbud til hjemløse, end de tilbud Røde Kors tilbyder. Det gælder både i forhold til overnatningsmuligheder, væresteder, maduddelinger mm. Projekt Udenfor, Blå Kors, Kirkens Korshær og SAND er blot eksempler på andre organisationer med tilbud til hjemløse borgere.