Omsorgscenter Pitstop

PitStop er et omsorgscenter, der hjælper hjemløse og udsatte borgere i Aarhus med at genvinde fodfæstet og få ro til at fortsætte eller afslutte behandling og derved forebygge en genindlæggelse. PitStop har otte hjemlige eneværelser, hvor borgerne kan samle kræfter i stabile rammer. 

Kontakt

Forstander
Margit Krabbe
makra@rodekors.dk

Aktivitetsledere
Julie Tøndborg
Marie Løvberg
aarhus.frivillig.pitstop@rodekors.dk

PitStop
71 99 88 74

Om Pitstop

PitStop er et omsorgscenter i Viby og er et samarbejde mellem Røde Kors Aarhus og Aarhus Kommune. Stedet drives af en forstander, to deltidsansatte og frivillige.  

PitStop hjælper syge hjemløse eller funktionelt hjemløse ved at tilbyde dem et ophold på to-tre uger for at genvinde kræfter, restituere og få ro til at videreføre og afslutte behandling. Målgruppen er udskrevne patienter eller borgere, som ved et ophold på PitStop kan forebygge en genindlæggelse. Det kan også være borgere, der har behov for at samle kræfter i stabile rammer for at blive klar til for eksempel en operation eller borgere, som er udmattede af det hårde liv på gaden. 

PitStop er bygget op i hjemlige rammer og har otte eneværelser. Opholdet er gratis, og beboerne må gerne have et funktionelt misbrug, så længe det ikke forstyrrer andre borgere. De frivillige hos PitStop sørger for en hyggelig stemning ved at lave mad sammen med borgerne, gå en tur, spille spil, se TV eller noget helt andet. 

Siden PitStop åbnede i marts 2018 har vi oplevet, at borgere med et alkoholmisbrug forlader PitStop ædru med intentionen om ikke at drikke igen. Dette skyldes blandt andet de relationer, som borgerne får til de frivillige, der stiller op som medmennesker og møder dem i øjenhøjde. 

PitStop samarbejder tæt med socialsygeplejersker, som henviser borgere fra AUH. Desuden samarbejde vi med gadesygeplejersker, hjemmesygeplejen, Akutteam, Det opsøgende team, Myndighed, Kirkens Korshærs varmestue, Værestedet samt Værestedet for grønlændere.  

 

Bliv frivillig

Har du lyst til at hjælpe hjemløse i Aarhus, så bliv frivillig hos PitStop. Der er meget stor forskel på, hvad en vagt hos PitStop indebærer, da nogle borgere har brug for mere ro end andre. I samarbejde med borgerne finder I sammen ud af, hvad I har lyst til at lave den dag, du er der. Alle idéer og initiativer er velkomne. 

Som frivillig forventer vi, at du tager en vagt på minimum tre timer minimum hver tredje uge. Der er mest behov for din hjælp om eftermiddagen, aftenen og i weekenderne. Vi tilstræber, at man altid er minimum to på vagt.  

Derudover forventer vi, at du: 

  • Er robust og god til at tale om vanskelige emner 
  • Er rummelig og kan acceptere mange forskellige mennesker 
  • Er samarbejdsvillig