Sådan er behovet for hjælp til hjemløse i Danmark

Hvordan hjælper Røde Kors og andre organisationer hjemløse? Og hvad er behovet for hjælp? Vi har svarene klar til dig.

Thumbnail

Hvor mange hjemløse er der i Danmark?

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) står for at lave en optælling af hjemløse i Danmark hvert andet år. Den nyeste fra 2017 viser, at der 6635 hjemløse personer. Det er otte procent flere siden den forrige tælling i 2015, og det er 33 procent flere siden 2009.
Det fordeler sig sådan, at cirka ¾ af de hjemløse er mænd, mens ¼ er kvinder.

Det er især blandt de unge, at der kommer flere hjemløse. Blandt de 18-24-årige steg antallet af hjemløse med ni procent fra 1172 personer i 2015 til 1273 i 2017. For de 25-29-årige steg antallet med 27 procent fra 799 personer i 2015 til 1014 i 2017.

Omkring 80 procent af landets hjemløse hat dansk baggrund, mens resten er indvandrere eller efterkommere. Med 20 procent er hjemløse med indvandrerbaggrund således overrepræsenterede.

Hjemløse migranter uden fast ophold i landet er ikke medregnet i ovenstående statistik. SFI har registreret 438 hjemløse migranter uden fast ophold i landet, men der er stor usikkerhed om det tal.

Hvor i Danmark er der flest hjemløse?

Knap halvdelen af landets hjemløse borgere befinder sig i København og omegn ifølge SFI. 12 procent er i Aarhus og 22 procent er i øvrige bykommuner.

Er der overnatningstilbud til alle hjemløse?

Ifølge Københavns Kommune er der ledige pladser på Københavns overnatningstilbud til hjemløse borgere. Alle med ret til et overnatningstilbud kan derfor få tag over hovedet. Er der ikke plads på det herberg eller den natcafé, man kommer til, bliver man henvist til et andet tilbud.

Københavns Kommune talte i vinteren 2017, hvor mange hjemløse, der sov på gaden, og det tal var faldet med cirka 50 procent siden vinteren 2016.

Røde Kors Hovedstaden er altid årvågne på, om der er pladser nok, så ingen i hovedstaden sover i stærk frost ude på grund af pladsmangel.

Kommuner og NGO’er har overnatningstilbud til hjemløse i det meste af landet.

Kan alle hjemløse overnatte på herberger og natcaféer?

Hvis man overnatter på et almindeligt dansk herberg eller natcafé, skal man opholde sig lovligt i Danmark. Det vil sige, at almindelige herberger og natcaféer ikke har mulighed for at tage udokumenterede flygtninge og migranter ind, da de i så fald vil miste deres offentlige tilskud.

Er hjemløse tilfredse med de overnatningsmuligheder, de får tilbudt?

Ifølge en undersøgelse lavet af SFI i 2015 svarer 86 procent af de adspurgte hjemløse, at de er tilfredse med de akutte botilbud, der stilles til rådighed for dem. Deres tilfredshed hænger sammen med den gode relation til personalet, akvitieterne på stederne samt de fysiske rammer.

Ni ud af 10 svarer, at de ser herberger og natcaféer som akutte tilbud til dem, og at de ønsker deres egen bolig. 

Hvor kan udokumenterede flygtninge og migranter tage hen og få hjælp?

Der er flere forskellige tilbud rettet mod udokumenterede flygtninge og migranter. Blandt andet Kirkens Korshær og Mændenes Hjem driver overnatningsmuligheder og væresteder, som udokumenterede flygtninge og migranter også kan benytte sig af. Også flere kirker (Domkirken, Blågårds kirken og Maria Kirken) har tilbud rettet mod udokumenterede flygtninge og migranter.

Derudover har Projekt Udenfor en række personer, der går rundt og tilser hjemløse, som vælger at overnatte på gaden. De sørger for, at de har det okay og er varme nok til at klare sig igennem natten.

Hvorfor ligger der stadig hjemløse på gaden, når der plads nok til dem ved de forskellige tilbud?

Det kan der være flere grunde til. Nogle hjemløse borgere ønsker ikke at blive registreret i systemet, hvilket man bliver på de forskellige overnatningstilbud. Andre kan ikke rumme at opsøge herberg, fordi de er dårlige, ofte som følge af misbrug og svære sindslidelser.

Hvad gør Røde Kors for hjemløse?

Røde Kors Hovedstaden har nogle forskellige tilbud, der er rettet mod hjemløse borgere.

  • Et af Danmarks største herberg for kvinder over 18 år med særlige sociale problemer, som ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i deres nuværende bolig. Læs mere om herberget
  • Et omsorgscenter målerettet socialt udsatte voksne og hjemløse, der bliver udskrevet fra hospitaler i Hovedstadsregionen, men endnu ikke er helt raske. Det kan enten være grundet en ulykke eller en alvorlig fysisk sygdom. Læs mere om omsorgscenteret
  • En sygeplejeklinik bemandet med frivillige sygeplejesker, som holder til i Hus Forbi’s lokaler på Nørrebro. Opgaver her spænder bredt. Der kan både være tale om sårpleje, støtte med kontakt til sundhedssystemet, sundhedssamtaler, medicingivning og omsorg. Læs mere om sygeplejeklinikken
  • Førstehjælpskurser for sårbare grupper, der blandt andet inkluderer hjemløse. Kurserne er tilpasset gruppens hverdag, og har f.eks. fokus på hvordan man passer bedst på sig selv, og hvad man gør, hvis man kommer til skade. Læs mere om førstehjælpskurserne
  • Møbelhjælp til udsatte borgere. Vi hjælper med at møblere boliger, som hjemløse får tilbudt af kommunen. (OBS: Møbelhjælpen er som aktivitet sat på pause i øjeblikket). Læs mere om møbelhjælpen
  • Terminal 1, som er et tilbud rettet mod alle, der gerne vil lægge et misbrug bag sig og starte en ny tilværelse. Vi byder ind med støtte, information, inspiration og hjælp til tilrettelæggelse af et liv uden misbrug. Læs om Terminal 1 her
  • Kanten, som er et tilbud hvor unge nuværende eller tidligere boligløse mødes med andre unge om aktiviteter, som de i fællesskab udvikler og fører ud i livet. Målet er at give de unge medbestemmelse, ansvar og engagere dem i husets aktiviteter, så de både oplever at blive set og får et bedre kendskab til deres egne styrker og evner. Læs mere om Kanten
  • Se også vores projekt Hjem til dig, hvor familier kan give unge på kanten til hjemløshed et sted at bo. 

Hvilke organisationer har ellers tilbud til hjemløse?

Der er mange andre tilbud til hjemløse, end de tilbud Røde Kors tilbyder. Det gælder både i forhold til overnatningsmuligheder, væresteder, maduddelinger mm. Projekt UdenforBlå KorsKirkens Korshær og SAND er blot eksempler på andre organisationer med tilbud til hjemløse borgere.