Flere forældreløse børn flygter fra katastrofer

På verdensplan er antallet af børn, der flygter uden deres forældre, steget med 40 procent. Alene i Sydsudan er 14.000 børn på flugt.
 
 

Af Troels Donnerborg, trdon@rodekors.dk, Foto: Poul Madsen

Antallet af flygtede børn uden forældre i verden er steget fra 15.600 børn i 2010 til 25.300 i 2013. Og der er god sandsynlighed for, at den negative rekord bliver slået i år. Det mener Arianne Rummery fra FN’s flygtningeorganisation UNHCR.

”Vi ser en stigende trend, og det vil ikke være overraskende, hvis det fortsætter i 2014. Vi kan se, at der er rigtig mange børn på flugt fra Eritrea, Syrien og Sydsudan lige nu,” siger hun.

Meld dig som indsamler

Krig og sult tvinger sydsudanesiske børn på flugt

Arianne Rummery pointerer, at det kun er de børn, som rent faktisk søger asyl, der bliver registreret, og at det derfor slet ikke er alle flygtningebørn uden forældre, der er med i statistikken. Men det er den eneste måde, flygtningeorganisationen kan registrere dem på, og det er et godt fingerpeg.

Det er især børn fra Sydsudan, som er årsag til stigningen. Sidste år blev 3.100 børn, der var flygtet fra Sydsudan uden deres forældre, registreret som asylansøgere i et andet land. Lige nu melder UNHCR om, at 14.000 forældreløse børn fra Sydsudan er på flugt i nabolandene.

Fordi procentdelen af børn, der flygter uden deres forældre, er særligt høj blandt sydsudanesere, ser FN og Røde Kors også med stor alvor på udviklingen netop her. Der er både borgerkrig i landet, samtidig med, at FN vurderer, at knap fire millioner sydsudanesere lige nu er i akut risiko for hungersnød.

I risiko for fem af de værste konsekvenser

”Vi opfatter børnene som én af de allermest sårbare grupper. Vi ved, de er i stor risiko for at få for lidt mad og bringe sig selv i situationer, der ikke er gode for dem,” siger Arianne Rummery.

Fra UNICEF’s rapport ”Væbnede konflikters påvirkning af børn” ved man, at det er de børn, der er på flugt uden deres forældre, der er i ”størst risiko for at blive dræbt, tortureret, voldtaget, røvet og rekrutteret som børnesoldater. Ifølge en rapport fra UNICEF er der nu flere end 9000 børn, der bliver brugt som soldater i konflikten.

”Da den nuværende konflikt brød ud, blev rekrutteringen af børnesoldater øget,” siger Leila Zerrougui, der er FN’s særlige repræsentant for børn og væbnede konflikter. 

Psykolog: Børnene er dobbelt ramt

Louise Kryger er psykolog i Røde Kors-for¬bundets danskbaserede globale videnscenter for psykosocial støtte. Hun pointerer, at børnene er dobbelt ramt, fordi de både har været udsat for den tragedie, der har tvunget dem til at flygte og samtidig er blevet væk fra deres forældre.

”Akut giver det nogle skræmte og ulykkelige børn, og på lang sigt kan det have alvorlige konsekvenser for deres følelsesmæssige og sociale udvikling, indlæringsevne og mentale helbred,” siger hun og fortsætter:

”Vi ved fra både erfaring og forskning, at netop følelsen af tryghed og håb er afgørende for børn og voksnes mulighed for at komme godt igennem kriser. De har mere end nogen brug for at opleve en almindelig hverdag med skole, leg og kammerater,” siger hun.