Røde Kors har ingen aftale med Rusland om hjælp til Ukraine

Røde Kors forhandler i disse timer med både de ukrainske og russiske myndigheder om at sikre den humanitære indsats i det østlige Ukraine, hvor der er et voksende behov for hjælp i form af basale fornødenheder som rent drikkevand, medicin og mad.Flag Foto Miriam Nielsen
 
 

8. august 2014 kl. 15.10 Tekst: Klaus Nørskov

Det er helt normal praksis for Røde Kors at forhandle med alle parter i en konfliktzone for at sikre sig adgang, og det er et ufravigeligt princip, at det er Røde Kors, der styrer operationen og afgør, hvem der skal have hjælp. Det besluttes ud fra princippet om at de mest sårbare hjælpes først uafhængigt af hvilken side af konflikten, de hører til.

Ingen aftale

”Den konvoj med nødhjælp, der er på vej fra Moskva til det østlige Ukraine, foregår ikke i et samarbejde med Internationalt Røde Kors. Vi har ikke en aftale med Rusland om at stå for en sådan humanitær konvoj,” understreger katastrofechef Arne Vågen, Røde Kors.

”Vi betinger os altid, at der er klare aftaler med alle parter inden vi indleder en humanitær indsats, og det siger sig selv, at en sådan indsats forudsætter, at vi ved, hvad der er i de lastvogne, der i givet fald kører ind til de nødstedte.”

Arne Vågen fremhæver, at alle Røde Kors operationer baserer sig på organisationens fundamentale principper om neutralitet, upartiskhed og uafhængighed:

”Hvis ikke vi kan få aftaler med alle parter, der garanterer dette, bliver der ingen humanitær konvoj fra vores side,” understreger han.

Den internationale humanitære lovgivning – også kaldet krigens regler – indebærer, at Røde Kors har krav på fri, uhindret og sikker adgang til alle ofre for en konflikt.