Hvad er forsigtighedsprincippet?

 
 

Krigens Regler > Spørgsmål og svar om krigens regler Forsigtighedsprincippet

De stridende parter skal hele tiden i videst muligt omfang sørge for at skåne civilbefolkningen og civile genstande. De skal tage alle praktisk mulige forsigtighedsforanstaltninger for at undgå og under alle omstændigheder begrænse tilfældige tab blandt civile eller skade på civile genstande, til det mindst mulige.