Mod til at handle - digitalt undervisningsmateriale

Sammen vil vi udbrede viden om førstehjælp i Danmark

5000 mennesker i Danmark får hvert år hjertestop uden for hospitalet. Her er livreddende førstehjælp afgørende, ligesom i en række andre situationer. Derfor har GF Forsikringens Fond og Røde Kors indgået et samarbejde om forskellige førstehjælpsaktiviteter. Sammen vil vi udbrede kendskab til førstehjælp så bredt som muligt i den danske befolkning via vores stærke og brede lokale tilstedeværelse.

Skolernes førstehjælpspris

Sammen med GF Fonden har vi igangsat er en ny kampagne og konkurrence Skolernes Førstehjælpspris.
Kampagnen skal de næste tre år engagere skoler og klasser i førstehjælpsinitiativer og undervisning. Skolernes Førstehjælpspris er for 7. - 10. klasser eller for en hel skole. For at komme i betragtning til førstepræmien på de 20.000 kr. skal skolerne eller klasserne finde på de bedste og mest kreative ideer til synliggøre og øge skolens kendskab til førstehjælp. Og de skal inddrage undervisningsmaterialet om førstehjælp Mod til at Handle i undervisningen. Læs mere her

adope

”I GF Forsikrings fond arbejder vi bl.a. for at højne sikkerheden og livskvaliteten for danskerne. Derfor er Røde Kors’ indsats for at gøre førstehjælp til en folkesag også en hjertesag for os.”

Jørgen Kristoffersen, formand for GF Fonden og næstformand for Røde Kors’ lokale afdeling i Sorø.

Mod til at handle

GF fonden er medsponsor af Mod til at hanlde, som er et digitalt, interaktivt førstehjælpsundervisningstilbud målrettet unge i alderen 14-17 år. Filmene i modtilathandle.dk anvender engagerende, realistiske, filmiske greb og elementer fra spiluniverser. Undervisningsmaterialet vil inspirere unge til at handle, når der sker ulykker. Røde Kors har udvalgt tre scenarier - trafikulykke, hjertestop og lukkede luftveje – da det er nogle af de mest kritiske hændelser, og hvor førstehjælp er altafgørende.

Se modtilathande.dk

Behind the scenes

Optagelser til Modtilathandle

rk førstehjælp modelbillede

Førstehjælpskurser i lokalområdet

Flere førstehjælpere i lokalområdet – med sine 31 lokale klubber rundt i hele Danmark, har GF en unik mulighed for at række ud og gøre en forskel. Det gør vi med vores førstehjælpskurser, som ikke kun er for medlemmer i GF, men for alle, der har lyst til at samle op til 16 personer, der ønsker at få et gratis førstehjælpskursus. Sammen med GF Fonden arrangerer den enkelte klub arrangementet og lægger hus til, at endnu flere kan yde afgørende førstehjælp