Få svar på dine spørgsmål om førstehjælpskurser

Går du og overvejer at tage et førstehjælpskursus? Her får du svar på de spørgsmål vi oftest får stillet om vores kurser.

Hvor mange timer varer førstehjælpskursus?

Hvad er priserne på førstehjælperskurser?

Skal man have førstehjælpskursus for at få kørekort?

Hvilke førstehjælpskurser til børn har I?

Hvor finder jeg førstehjælpskurser til kørekort?

Hvor ofte skal man forny sit førstehjælpsbevis?

Hvor mange timer varer et kursus?

Det mest solgte førstehjælpskursus er et færdselsrelateret kursus, der varer otte timer og er samtidig også godkendt som kørekortskursus.

Røde Kors tilbyder også kortere og længere kurser.  Eksempelvis: Førstehjælp i hjemmet - et kursus på syv timer, et udvidet kursus på 12 timer til sundhedsuddannelser, og både et hjertestarterkursus og et kortere førstehjælpskursus målrettet førstehjælp til børn og unge, der begge varer fire timer. Du kan også finde et kursus til søsport, der varer 8 timer på vores kursusside. 

Hvad er priserne på førstehjælpskurser?

Røde Kors sælger flere forskellige førstehjælpskurser, som varierer i pris, alt efter kursets længde og indhold:

Skal man have førstehjælpskursus for at få kørekort?

Ja. Loven siger, at man skal have taget et særligt færdselsrelateret førstehjælpskursus på 8 timer, inden man kan gå op til køreprøven – og det gælder både for kørekort til knallert, bil, motorcykel og traktor. Beviset er gyldigt ét år, så du skal være tilmeldt den praktiske prøve inden for et år efter, at du har taget førstehjælpskurset.

Det betyder, at du skal vedlægge et kursusbevis, som er højst et år gammelt, når du ansøger om at gå op til køreprøven.

Førstehjælpskurset varer 8 timer og udstyrer dig med vigtig viden og færdigheder, så du kan yde førstehjælp ved trafikulykker. Efter et endt førstehjælpskursus vil du have færdigheder så du kan:

  • Genoplive et menneske, som ikke trækker vejret
  • Bruge en hjertestarter
  • Yde førstehjælp til typiske skader, fx i forbindelse med trafikulykker, blødninger eller forbrændinger.
  • Standse en ulykke og forhindre, at flere kommer til skade

Du lærer også, hvordan du skal handle på ulykkesstedet:

  • Hvordan man vurderer, om de tilskadekomnes tilstand er kritisk, og derfor har behov for hjælp
  • Nødflytning fra bil og sikkerhed på ulykkesstedet
  • Førstehjælp til hyppigst forekomne skader ved trafikulykker, herunder knoglebrud, nakke-/rygskader og blødninger

Du kan tage førstehjælpskursus til kørekort over hele landet.

Er der forskel på det førstehjælpskursus, man skal tage til bil og til knallert?

Der er to forskellige typer af færdselsrelaterede førstehjælpskurser. Der findes et til knallertkørekort og et til bil/motorcykel/traktor. Har man taget et førstehjælpskursus til knallert, så gælder dette også til kørekort til bil/motorcykel/traktor. Men har man taget et førstehjælpskursus godkendt til bil/motorcykel/traktor, så kan dette desværre IKKE bruges til knallertkørekort. Derfor er det vigtigt, at du gør underviseren opmærksom på, hvilket kørekort du skal have. 

Vi udbyder ikke umiddelbart færdselsrelaterede kurser til knallertkørekort. Hvis det er det du skal bruge, skal du tilmelde dig til at af de udbudte kurser til bil m.m. og huske at sige fra starten af kurset, at du skal bruge det til knallertkørekort. Så har instruktøren mulighed for at tage højde for de forskelle der er på de to kurser.

Jeg har taget et 12-timers førstehjælpskursus – kan dette bruges til kørekort?

Nej. Mange tror, at et almindeligt 12-timers førstehjælpskursus kan anvendes i forhold til kørekort – men hvis kurset ikke har indeholdt emnet ”færdselsrelateret førstehjælp”, så kan dette kursus IKKE bruges i forhold til kørekort.

Book kursus til kørekort her

Mange ulykker sker i trafikken. Derfor er det dit ansvar, at kunne både almindelig, livreddende og færdselsrelateret førstehjælp når du bevæger dig ud i trafikken, så du er klædt på til at kunne hjælpe, hvis der sker et uheld.

Hvilke førstehjælpskurser til børn findes der?

Vi tilbyder 4 timers førstehjælpskurser til forældre og voksne med ansvar for børn. Hvis I er en gruppe på min. 8 personer vil vi gerne lave et skræddersyet kursus for jer. I kan vælge dato og tidspunkt for kurset. Kontakt nærmeste lokalafdeling for mere information. 

Hvor finder jeg førstehjælpskurser til kørekort?

Vi har førstehjælpskurser over hele landet, så det er nemt at finde et kursus tæt på dig. Følg linket nederst på siden og vælg den region du bor i, og derefter får du en liste over de byer, der har kurser og hvornår næste kursus finder sted. Hvis du skal bruge dit førstehjælpskursus til kørekort må kurset højst være et år gammelt, og det skal være et 8 timers færdselsrelateret kursus.

Hvor længe gælder et førstehjælpskursus?

Det er vigtigt, at man holder sine førstehjælpskompetencer ved lige - derfor skal man forny sit førstehjælpsbevis hvert andet år. Man skal gennemgå teknikkerne igen, da man ellers vil få svært ved at huske, hvad man skal gøre, hvis uheldet en dag er ude. Gyldigheden af dit førstehjælpsbevis er derfor 2 år, og et repetitionskursus varer 4 timer. Dog undtaget den færdselsrelaterede del af kørekortkurserne, det gælder kun 1 år.

Vores 4 timers kursus i "genoplivning med hjertestarter" er godkendt til repetitionskursus - book her.