Ibrahim El-Khatib

Ibrahim El-Khatib

    

Medlem
4028 0696
Ibrahim.Elkhatib@rodekors.dk

 

Stilling: IT-sektionschef i Røde Kors’ asylafdeling


Røde Kors erfaring:

  • Røde Kors’ medarbejderrepræsentant i Hovedbestyrelsen
  • Ansat i asylafdelingens IT-sektion siden 1998
  • Repræsentant for uledsagede mindreårige asylansøgere