Ny rapport: Flygtningekrisen kræver 2 milliarder mere i humanitær bistand

I dag udkommer en ny rapport fra Røde Kors med anbefalinger til en humanitær dansk flygtningepolitik. Vi foreslår blandt andet, at Danmark skal forøge den humanitære bistand drastisk.Flygtningekrisen Humanitaer Bistand

Foto: Tommaso Della Longa / Italian Red Cross

Antallet af flygtningen i verden er på sit højeste siden Anden Verdenskrig. Det kræver handling, mener generalsekretær Anders Ladekarl.

"Situationen stiller krav til det internationale samfund om hjælp i et omfang, vi ikke har oplevet i mange år”, siger Anders Ladekarl:

”Mens den danske humanitære bistand har været ret konstant, har vi de sidste tre år set en voldsom stigning i antallet af flygtninge og i størrelsen af FN’s appeller. Hvis den danske bistand skal følge med denne udvikling, skal vi bruge 2 milliarder yderligere på den humanitære bistand”, forklarer Anders Ladekarl. 

Øget bistand fra EU-landene

Røde Kors ser helst at midlerne findes ved at øge bistanden til 1 pct. af BNP, men om nødvendigt må midlerne omlægges fra den langsigtede udviklingsbistand. Danmark skal gennem eget eksempel, opfordre de andre EU-lande til også at øge hjælpen til de mange flygtninge i verden.

Rapporten indeholder i alt 22 anbefalinger til en mere humanitær dansk indsats over for flygtninge i verdens brændpunkter og nærområder, EU’s asylpolitik og modtagelse af flygtninge i Danmark. For behovet forsvinder ikke foreløbigt.

”Indtil det lykkes at finde politiske løsninger på de store konflikter, vil der være behov for massiv humanitær hjælp til flygtninge. I Røde Kors tror vi, at der findes løsninger og vilje til at mindske de humanitære konsekvenser af den globale flygtningekrise. Derfor har vi samlet en række nødvendige og realistiske anbefalinger til, hvordan Danmark kan håndtere den globale flygtningekrise på et humanitært grundlag”, siger Anders Ladekarl. 

Flere forslag og fair fordeling

Foruden mere i humanitær bistand peger rapporten bl.a. på en udvidet redningsoperation i hele Middelhavet, en mere fair fordeling af asylansøgere i Europa og mere støtte til ikke kun flygtninge i nærområderne, men også til de lokalsamfund, som er ved at bukke under for flygtningepresset.

I Danmark skal blandt andet flere frivillige involveres i integrationen, så alle flygtninge får socialt netværk til danskere. Samtidigt skal integrationsindsatsen forbedres i de kommuner, som i dag halter alvorligt efter.

Rapporten er en opfølgning på fire humanitære folkemøder om modtagelse af flygtninge i Danmark og en konference om den globale flygtningekrise, som Røde Kors afholdt i februar og marts 2015. I disse møder deltog op mod 2.000 danskere.