Alle skal have en ven

Alt for mange med flygtningebaggrund står uden for fællesskabet. Derfor er Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp gået sammen om at matche frivillige og flygtninge i vennepar. Vi ved, at flygtninge med en frivillig ven bliver bedre til dansk, får et stærkere socialt netværk og får bedre muligheder på arbejdsmarkedet.  

Vores ambition er, at alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal tilbydes en frivillig ven. Samtidig vil vi gerne tilbyde en frivillig ven til dem, som har været i landet i længere tid, og som har brug for en hånd til at komme i beskæftigelse eller deltage mere aktivt i samfundslivet.

For at nå vores mål vil vi i perioden 2020-2022 fortsætte vores samarbejde med landets kommuner og arbejde tættere sammen med boligsociale aktører i hele landet. 

Personer ikon

7.000 

cirka så mange flygtninge og familiesammenførte havde en frivillig ven gennem Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp ved udgangen af 2019

sd

83

af landets kommuner havde et vennetilbud gennem Røde Kors eller Dansk Flygtningehjælp ved udgangen af 2019

hej

96%

af kommuner, som samarbejder med Venner Viser Vej, vurderer, at de organisatoriske rammer for frivilligindsatsen skaber væsentlig værdi

Ikon

56% 

af flygtninge oplever at en ven bidrager til at finde beskæftigelse

sd

91%

af flygtninge og familiesammenførte oplever at en ven styrker deres netværk i samfundet

Ikon

85%

af landets kommuner vurderer, at flygtninge med en frivillig ven bliver bedre til dansk

Frivillige venner styrker integrationen 

Det styrker integrationen at have en frivillig dansk ven. Flygtningene bliver bedre til dansk, får øget tilknytning til samfundet og arbejdsmarkedet. Det mener både kommunerne og flygtningene selv. Læs mere i den seneste evaluering af Venner Viser Vej.

 Læs evalueringen

Tusindvis af venner i hele landet

Tusindvis af frivillige er allerede blevet venner med flygtninge og familiesammenførte gennem Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp.

Som frivillig kan du bidrage med noget helt særligt, som ingen andre kan, nemlig dig selv. Du melder dig, fordi du har lyst - ikke fordi du får penge for det, eller fordi det står i loven. Det skaber tillid og grobund for at skabe en relation.

Læs mere om at blive frivillig

Frivillig ven
Venner Viser Vej

Inspiration og faglig støtte

I Venner Viser Vej støtter vi op om vores frivillige. Eksempelvis med inspiration til at håndtere kulturmødet eller viden om regler og love, som hjælper de frivillige venner med bedre at støtte flygtningene i at få et job. Det kommer særligt til udtryk i vores kurser og workshops for frivillige og flygtninge, hvor fagpersoner hjælper med både perspektiv og konkrete værktøjer.

   Læs mere om kurser og workshops   

En ven giver muligheder

Måske har du – eller én du kender - brug for hjælp til det danske sprog, til jobsøgningen eller til at skabe et lokalt netværk.

Frivillige venner får ikke løn. De har heller ikke tilknytning til kommunen eller andre offentlige myndigheder. Det er helt almindelige danskere, der gerne vil hjælpe dig eller din familie.

Læs mere om at få en frivillig ven

To kvinder og en baby
Venner viser vej

Nationalt samarbejde og lokal forankring

Projektet er finansieret af Udlændinge - og Integrationsministeriet og udføres i partnerskab af DRC Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors. KL sidder sammen med førnævnte i projektets styregruppe.

Venner Viser Vej implementeres i tæt samarbejde mellem frivillige og konsulenter i de to organisationer og lokale aktører som kommuner, frivilligcentre, foreninger, sprogskoler og boligsociale aktører. Vi samarbejder om at formidle og udvikle vores tilbud til flygtninge og familiesammenførte, så vi bidrager til en god integration for den enkelte.

Hvis I er en lokal forening, boligsocial aktør eller lignende, som har lyst til at deltage eller høre mere om projektet, er I meget velkomne til at kontakte os.

Kontakt Venner Viser Vej

PROJEKTETS PARTNERE

Røde Kors logo DRC Dansk Flygtningehjælp logo

Udlændinge og integrationsministeriet logo 3 Siri       KL logo

KONTAKT OS

kontakt@vennerviservej.dk