Hjælp flygtninge

Hjælp flygtninge i Danmark

Bidrag til den gode modtagelse og introduktion til lokalsamfundet af flygtninge.

Bliv ven med en flygtning

Bliv repræsentant for en ung flygtning

Værge for et flygtningebarn

Frivillig på et asylcenter

 

Hjælp flygtninge ude i verden

Støt familier og børn i Syrien

Støt vores katastrofeberedskab, så vi hurtigt kan rykke ud og hjælpe

Behov for hjælp både i krigszoner og i nærområder

Behovet for penge til nødhjælp i både Europa, i nærområderne og i selve krigszonerne er enormt. Og hvert et bidrag er værdsat.

Fysiske effekter er dyrere at sende afsted og sværere at have med at gøre i tolden. I Røde Kors køber vi så vidt muligt altid vores nødhjælp på lokale markeder, så vi gavner den lokale økonomi.

Hvis du har indsamlet en masse tøj eller legetøj er det bedste, du kan gøre derfor at forsøge at lave det om til rede penge, som du kan donere.

Du kan altid donere tøj, møbler og legetøj til vores Røde Kors-butikker eller til en af vores tøjcontainere.

Vores udsendte nødhjælpsarbejdere sørger for, at hjælpen går til de mennesker, der har størst behov først, og penge er lettere at flytte end fysiske effekter.

Tusind tak for dit engagement og din lyst til at hjælpe.