Udsatte familier oplever stor ensomhed og mistrivsel og har ikke råd til at deltage i fællesskabet

Ny undersøgelse fra Røde Kors: Ensomhed, mistrivsel og markante økonomiske afsavn blandt julehjælpsmodtagere.
 

Knap halvdelen af forældrene oplever svær ensomhed, hvert tredje barn viser tegn på mistrivsel og alt for mange forældre har ikke råd til de mest basale fornødenheder. Det viser en undersøgelse, som Røde Kors har foretaget. Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.650 julehjælpsmodtagere og suppleret med 15 kvalitative interviews. 

I undersøgelsen har Røde Kors fokuseret på mental trivsel blandt børn og forældre, ensomhed og materielle og sundhedsmæssige afsavn. Resultaterne viser, at mange af  børnefamilierne på mange måder lever et liv udenfor fællesskabet.

Hvor mange udsatte forældre er ensomme?

Andelen af forældre i undersøgelsen, der oplever ensomhed er alarmerende høj. 47% af forældrene oplever svær ensomhed. Til sammenligning gælder det for 12% af den danske befolkning generelt.

Tallet er særligt højt blandt de forældre, der bor alene med børnene, og de forældre, der står uden for arbejdsmarkedet. En forælder fortæller:

“Det handler også om, at jeg ikke arbejder mere, så der er mange relationer, der er væk der. Min vennekreds er væk. Så vi har ikke set familie, venner eller bekendte” - forælder i undersøgelsen


Læs hele undersøgelsen

Læs undersøgelsen "Familier Udenfor - en undersøgelse af ensomhed, trivsel og afsavn blandt familier i udsatte positioner" her

Da familierne i undersøgelsen er sammenlignelige med børnefamilier i udsatte positioner på udvalgte socioøkonomiske parametre, kan undersøgelsen ligeledes bruges til at belyse problematikkerne blandt en bredere gruppe af børnefamilier, end blot julehjælpsmodtagerne.

Figur Ensomhed

Familierne trives dårligt

Udover ensomhed er en stor andel af forældrene også i mental mistrivsel. Seks ud af ti er i risiko for stress eller depression. 38% af forældrene har så lav trivsel, at Sundhedsstyrelsen anbefaler at man opsøger læge. 
De samme triste tendenser gælder blandt børnene, hvor knap hvert tredje barn blandt familierne i undersøgelsen viser tegn på mistrivsel. 

Mange familier har ikke råd til basale ting

Mere end hver anden forælder i undersøgelsen svarer, at de ikke har råd til at købe tøj og sko til deres børn og at de har måttet undvære lægeordineret medicin, fordi de ikke havde råd til at købe det. Knap ni ud af ti forældre i undersøgelsen går ikke til tandlægen af økonomiske årsager. Forældrene fortæller hvordan de økonomiske afsavn påvirker familien i hverdagen:

“Det er enormt hårdt hele tiden at skulle sige nej. ’Nej, du kan ikke komme i svømmehallen’ og ’nej, du kan ikke få den der’ og ’nej, det kan vi så heller ikke’. Hele tiden udskyde ting. Fx når vi er inviteret til fødselsdag har vi været nødt til at sige nej, fordi vi ikke kunne komme med en gave”. – forælder i undersøgelsen

De økonomiske afsavn afspejles også i børnenes muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter. Knap halvdelen af børnene i undersøgelsen deltager i fritidsaktiviteter, mens det samme gælder for ca. 80% af befolkningen generelt. 

Der er anledning til bekymring

Det overordnede billede, der tegnes i rapporten er, at en stor andel af forældrene oplever økonomiske afsavn, og andelen med afsavn er markant højere end i tidligere undersøgelser af fattigdom. Desuden viser rapporten, at den mentale sundhed blandt forældrene og børnene er markant lavere end i befolkningen som helhed. For en stor del af børnene og forældrene er den mentale sundhed derfor på et niveau, der giver anledning til bekymring.