Hvem bestemmer, om man har overtrådt Genève-konventionerne?

 
 

Krigens Regler > Spørgsmål og svar om krigens regler Overtrædelse af Genèvekonventionerne

Ultimativt er det domstolene, der bestemmer om den humanitære folkeret er blevet overtrådt, og om der er blevet begået en krigsforbrydelse.

Staterne har en pligt til at søge efter krigsforbrydere og stille dem for en domstol, uanset hvor handlingen er begået og hvem, der stod bag.  

Det internationale samfund har også oprettet en række internationale domstole og tribunaler, der skal straffe de groveste internationale forbrydelser, så som krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab, når staterne ikke er villige eller ikke har mulighed for selv at stille de skyldige til ansvar. Det er for eksempel den internationale straffedomstol, og straffetribunalerne for det tidligere Jugoslavien og Rwanda.