Hvem bestemmer, om man har overtrådt Genève-konventionerne?

Ultimativt er det domstolene, der bestemmer om den humanitære folkeret er blevet overtrådt, og om der er blevet begået en krigsforbrydelse.

Staterne har en pligt til at søge efter krigsforbrydere og stille dem for en domstol, uanset hvor handlingen er begået og hvem, der stod bag.  

Det internationale samfund har også oprettet en række internationale domstole og tribunaler, der skal straffe de groveste internationale forbrydelser, så som krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab, når staterne ikke er villige eller ikke har mulighed for selv at stille de skyldige til ansvar. Det er for eksempel den internationale straffedomstol, og straffetribunalerne for det tidligere Jugoslavien og Rwanda.

Krigens Regler

Vil du vide mere om fx hvilke regler der gælder for krig, hvad Genève-konventionerne er, om man må bruge giftgas i krig? Og meget, meget mere...

Vi har samlet alle spørgsmålene og svarene for dig, lige her.