Det gør vi i asyl

Røde Kors er til stede for asylansøgere, mens de søger asyl. Lige fra de første dage på modtagecenteret i Sandholm til den dag, de får asyl eller afslag. Vi har asylcentre på Sjælland, på Bornholm og i Midtjylland.

Rollefordelingen er klar. Røde Kors står for det humanitære og praktiske arbejde, der er forbundet med at give asylansøgerne en tryg og meningsfuld hverdag, mens de venter på afklaring af deres asylsag. Selve sagsbehandlingen ligger hos Rigspolitiet, Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet.

Asylansøgernes situation stiller særlige krav til asylcentrene

Asylansøgere er i en ganske særlig situation. Typisk har krige og konflikter tvunget dem til at forlade deres hjem, og med asylansøgningen håber de på beskyttelse og en fremtid i Danmark. De er i en svær periode i livet, hvor fremtiden er uvis. Asylansøgerne har ikke cpr-nummer eller sygesikringsbevis og har dermed ikke adgang til de velfærdsydelser, som alle andre borgere har. Det stiller særlige krav til asylcentrene.

I Røde Kors gør vi alt for at sikre, at asylansøgere kan leve så normalt et liv som muligt, mens de venter. Langt de fleste asylansøgere ønsker nemlig at være aktive og tage vare på sig selv og deres familier, og arbejdet på asylcentrene handler derfor om at skabe rammerne for en god og aktiv hverdag, der giver mod på fremtiden. 

Alle håber på asyl i Danmark, men mange bliver skuffede. Asylsager er komplekse og udfaldet usikkert – derfor er det vigtigt, at asylansøgeren støttes i at reflektere over fremtiden, selvom den er ukendt. Det er også vigtigt at de får mulighed for at udvikle og bibeholde kompetencer. Dem har asylansøgere brug for, uanset om næste udfordring er integration i en kommune eller genetablering af en hverdag i hjemlandet.

Bliv frivillig i asyl

Hver eneste frivillig er med til at gøre en stor forskel og baner vejen for en bedre integration.

Modtagelse af asylansøgere

At tage imod flygtninge, der søger om asyl, er en af de vigtigste humanitære opgaver for Røde Kors, og i Danmark foregår modtagelsen i Center Sandholm.

Ofte har de asylansøgere, som ankommer til Center Sandholm, barske oplevelser med i bagagen efter flere måneder på flugt.

Sundhed og psykologi i asyl

Asylansøgere på alle Røde Kors asylcentre har mulighed for at få hjælp, hvis de er syge, hvad enten det handler om fysiske eller psykiske mén.

Vi er særligt opmærksomme på de mest sårbare - for eksempel asylansøgere med et svækket helbred og asylbørn, der er flygtet alene.

STØT NU