Skolegang for asylansøgere

Alle asylbørn i alderen 6-16 år går i skole. Efter modtagelsen af en asylansøger med registrering, interviews etc., er der mødepligt for asylansøgere på samme måde som i folkeskolen. Det betyder, at asylbørnene møder i skolen hver dag, med mindre andet er aftalt mellem skole og forældre.

Thumbnail
Foto: Mathilde Bech

Asylbørn bliver undervist i den danske folkeskoles fag

I de første uger går asylbørnene i Regnbueklassen, som modtager alle nye elever. Undervisningssproget er dansk, timeantallet er det samme som i folkeskolen, ligesom der også undervises i folkeskolens fag: Dansk, matematik, engelsk, natur/teknik, hjemkundskab, musik, idræt, billedkunst og modersmål. Det er en del af opgaven at forberede børnene og deres forældre på det danske skolesystem.

Et vigtigt formål med undervisningen er at give asylbørnene en forståelse for deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Undervisningen er præget af ligeværd og demokrati, og tiden i skolen ruster børnene til deres fremtidige liv, hvad enten de kan blive i Danmark eller ej.

Børn på asylcentrene har, som andre skolebørn, brug for begejstringen over at lære noget nyt og blive værdsat. Det giver mod på fremtiden, hvad end den bringer.

Børnene overgår til den lokale folkeskole, når de er klar

Undervisningen foregår både på Røde Kors´ skoler og i den lokale folkeskole, som børnene overgår til, så snart lærere og pædagoger vurderer, at de fagligt og socialt er klar til det. At komme ud at gå i skole med danske børn er vigtigt i forhold til at lære mere dansk og ikke mindst at få jævnaldrende, danske legekammerater.