Klubber og fritidsaktiviteter i asyl

Ligesom danske børn kan gå i SFO, kan børn og unge på asylcentret gå i fritidsklub efter skoletid. Klubberne er typisk organiseret i forhold til alderstrin. For eksempel miniklub for 6-9 årige, juniorklub for 9-13 årige og ungdomsklub for 13-17 årige. For de yngste er klubberne åbne i eftermiddagstimerne efter skoletid, for de øvrige aldersgrupper er de åbne ca. fra kl. 17-21.

Thumbnail
Foto: Mathilde Bech

Fokus på tryghed og genkendelighed

I klubberne arbejder pædagogerne efter samme princip som i børnehaverne med meget fokus på tryghed og genkendelighed. Der er brug for en god balance mellem planlagte aktiviteter og fri leg. Fællesaktiviteterne kan f. eks. være sport, madlavning, spil eller tegning. 

Klub tilbuddet kan både være på selve centret eller i fritidsklubber i lokalområdet med danske børn og unge. Det varierer fra sted til sted. Fælles for klubberne på asylcentrene er dog, at de ofte fungerer som børnenes ”udvidede børneværelse”, da de oftest ikke har deres eget værelse. På den måde er klubben også det sted, hvor de kan være sammen med deres venner.

Asylbørn kan vælge at gå til en aktivitet uden for asylcenteret

Alle børn og unge i alderen 6-17 år kan gå til en fritidsaktivitet uden for asylcenteret på lige fod med børn og unge i lokalområdet. Det betyder rigtig meget for asylcentrenes børn, at de kan gå til forskellige fritidsaktiviteter sammen med danske børn. 

Det er kultur- og fritidskoordinatoren på det enkelte asylcenter, der hjælper asylbørnene i gang med f. eks. at gå til fodbold i den lokale klub eller at gå til guitar på musikskolen.

Klub- og fritidstilbuddene er desuden med til at give en struktur på hverdagen – det er vigtigt for alle beboere, uanset alder.