Modtagelse af asylansøgere

En af de vigtigste humanitære opgaver for Røde Kors er at tage imod flygtninge, der søger asyl. I Danmark foregår modtagelsen i Center Sandholm.

Langt de fleste asylansøgere kommer efter flere måneders flugt, og de har ofte barske oplevelser med i bagagen. Nogle har også mistet kontakt til familie og venner undervejs.

Thumbnail
Foto: Mathilde Bech

Asylansøgernes første dage på asylcentret

De første dage efter ankomsten til asylcentret er vigtige. Her bliver asylansøgerne registreret hos politiet og har den indledende kontakt til Udlændingestyrelsens sagsbehandlere, der også har kontor i Sandholm.

Men der er i høj grad også brug for en seng at sove i, noget at spise, at få et bad og i det hele taget blive mødt med medmenneskelig omsorg. Her spiller Røde Kors en helt særlig rolle.

Flygtninge i hele verden forbinder Røde Kors symbolet med beskyttelse og tryghed. Derfor betyder det noget særligt for mange asylansøgere, at det er Røde Kors, der tager imod.

Fagpersonale er klar til at tage sig af asylansøgere

Det er Røde Kors sygeplejersker, der tager sig af den første medicinske del af modtagelsen, og det er Røde Kors personale, der sørger for, at asylansøgerne får basale ting som dyne, hygiejneartikler og det mest nødvendige tøj. Det er også Røde Kors pædagoger, der tilbyder at passe børnene i trygge rammer, så forældrene får en mulighed for at hvile ud og gå til de nødvendige møder med myndighederne.

Efter selve modtagelsesprocessen, der også består af oplysning om ansøgningsproceduren og asylsystemet, flytter asylansøgerne videre til et opholdscenter, der er deres midlertidige hjem, mens ansøgningen om asyl behandles af myndighederne.