Voksenundervisning og praktik i asyl

Hos Røde Kors betragter vi asylfasen som en forberedelsesfase – ikke en ventefase. Asylansøgere der bor på et asylcenter gennemgår derfor en afklaring af kompetencer og tilbydes forskellige typer opkvalificering.

Vores erfaringer er, at jo mere aktiv og meningsfuld hverdagen er for asylansøgeren, jo bedre er chancerne for at bevare den arbejdsmæssige identitet og et fremtidsperspektiv. Det baner vejen for bedre og nemmere integration for de asylansøgere, der skal blive i Danmark. For dem, der skal rejse ud af landet, er det med til at styrke de menneskelige ressourcer og bevare faglige kompetencer.

Se overblik som pdf over asylansøgernes praktik- og beskæftigelsesmuligheder i asylfasen og samarbejdsaftaler med lokale arbejdsgivere og kommuner

Thumbnail

Afdækning af kompetencer

Alle asylansøgere over 17 år, bliver kompetenceafdækket tidligt i asylfasen. Her bliver de spurgt om uddannelse, arbejdserfaringer og ressourcer. Det er på baggrund af denne samtale, at hver enkelt vælger sin interne praktik på centeret. 

Forskellige muligheder for praktik

Intern praktik
Beboerne på vores asylcentre er med til at vedligeholde inde- og udearealer, løse administrative opgaver, gøre rent, undervise, reparere cykler, osv. – alt sammen tilrettelagt som kompetencegivende forløb, der skal være med til at klæde beboeren på til beskæftigelse i Danmark eller i hjemlandet. 

Ekstern praktik
En stor del af beboerne vælger at komme i ekstern praktik hos en lokal virksomhed. Det er en god mulighed for at lære det danske arbejdsmarked at kende, øve sproglige færdigheder og opnå erfaring indenfor et fagområde. Ekstern praktik kan tilrettelægges efter behov, og er typisk 2 dage om ugen.

Undervisning på voksenskoler for asylansøgere

Røde Kors tilbyder voksenundervisning i dansk. Undervisningen er tilrettelagt i forhold til asylansøgerens praktiksted. Der undervises altså i dansk, som er relevant i forhold til den beskæftigelse asylansøgeren arbejder henimod. Hvis der bliver givet opholdstilladelse påbegynder asylansøgeren et turboforløb med det der hedder medborger-dansk. Her bliver der fortalt om den kommune asylansøgeren skal flytte til, ligesom der bliver undervist i at oprette Nem-ID og e-boks .
For de beboere som ikke får ophold, bliver der tilbudt engelskundervisning og kurser målrettet beskæftigelse i hjemlandet.

Beskæftigelsesprojekter med eksterne samarbejdspartnere

Fast Track og HEADSTART er to projekter, som begge fokuserer på en tidlig integrationsindsats.

Fast Track er et samarbejde med de kommuner, som ligger i nærheden af et asylcenter. Kommunen arbejder med målrettet integrationsforberedelse for en gruppe asylansøgere, der, hvis de får opholdstilladelse kommer til at bo i den pågældende kommune. Det har vi gode erfaringer med fra Vejle Kommune, hvor tredje forløb er i gang, og vi begynder et samarbejde med kommunerne, Greve, Solrød og Lejre i begyndelsen af 2017.

HEADSTART er et samarbejde med virksomhederne. Hvis asylansøgerne får opholdstilladelse gennemgår de et yderligere kompetenceafdækkende forløb, og kommer herefter praktik i en samarbejdsvirksomhed i den kommune, hvor de skal bo.

Derudover er der lokale samarbejdsforløb mellem asylcentre og erhvervsskoler, virksomheder og uddannelser. 

Hent mere info om Fast Track som pdf 

Hvis du har en virksomhed, og gerne vil høre mere om at have en asylansøger i praktik, eller har spørgsmål eller brug for mere info om beskæftigelse i asylfasen, så kontakt udviklingskonsulent Marie Larsen på marl@redcross.dk eller tlf: 2496 6419.