Røde Kors og Kildevæld sikrer rent vand til Afrika

Gennem et tre årigt partnerskab vil Røde Kors og Kildevæld sikre rent vand til tusindvis af fattige afrikanere. I 2013 skal partnerskabet sikre rent drikkevand til familier i Uganda.

Røde Kors og Kildevæld indgik i 2010 et partnerskab ud fra et fælles ønske om at give flere mennesker adgang til rent vand i Afrika. Indtil nu har samarbejdet sikret over 350 mio. liter rent drikkevand i Kenya, Sydsudan og Uganda.

Partnerskabet bygger på en produktdonation, hvor Kildevæld donerer 3 liter rent vand pr. solgt flaske Kildevæld. Det rene vand doneres i form af støtte til brønde og vandpumper i udvalgte afrikanske landsbyer. Røde Kors sikrer, at det rene vand kommer ud til landsbyer, hvor behovet er størst, og uddanner samtidig landsbyernes beboere i hygiejne og sundhed.

Rent vand er livsnødvendigt

Store dele af befolkningen i Afrikas landdistrikter har ikke adgang til rent drikkevand. De er afhængige af vand fra vandhuller og floder, og det gør dem særligt udsatte for vandbårne sygdomme som f.eks. kolera. Sygdomme, der sætter en stopper for børnenes skolegang og afholder de voksne fra at arbejde med at skaffe familiens levebrød. Sygdomme, der slår familier ihjel.

”I Vesten har vi nem adgang til drikkevand, men i u-landene er det et stort problem at skaffe rent vand, og det er årsag til, at udviklingen går i stå. Derfor er det naturligt for os som stor virksomhed at støtte op om de positive initiativer, som faktisk er i gang flere steder i Afrika”, fortæller Marianne Frisenvang, der er Brand Activation Manager for Kildevæld i Coca-Cola Nordic.

110 millioner liter rent vand i 2013

I 2013 skal projektet hjælpe fattige familier i det nordøstlige Uganda. Her har mindre end 30% af befolkningen adgang til rent drikkevand. Kvinder og børn må hver dag få flere kilometer for at hente vand ved mudrede vandhuller - vand, der ofte er forurenet med afføring fra dyr.

Derfor har Røde Kors og Kildevæld besluttet at hjælpe nogle af de mest udsatte landsbyer i det nordøstlige Uganda med adgang til rent drikkevand samt oplysning om sundhed og hygiejne. Målet er at sikre 110 millioner liter rent vand i løbet af 2013 med donationerne fra Kildevæld. Du kan støtte projektet ved at vælge Kildevæld, når du køber vand.

Fakta om partnerskab

  • 40 milliarder arbejdstimer går hvert år tabt på det afrikanske kontinent på grund af den tid, der bliver brugt på at hente vand. De afrikanske børn mister 443 millioner skoledage om året på grund af de sygdomme, som urent vand forårsager.
  • Et af FN's mål for 2015 er at halvere antallet af mennesker, der lever uden adgang til vand og ordentlige toiletforhold. Røde Kors og Kildevæld indgik i 2010 partnerskab med formålet at sikre rent vand til udsatte, fattige mennesker i Afrika.

Støt projektet og send en sms med teksten 3LVAND til 1414 og støt med 150 kr. + alm. sms-takst. Beløbet betales over telefonregningen.

Kontakt

Send en mail til virksomheder@rodekors.dk, hvis du ønsker at vide mere om dine muligheder for CSR samarbejde eller større partnerskaber.