Kulturmøde

Thumbnail

En lille kulturel forskel kan skabe et stort problem, hvis der ikke tales åbent om det. 

Misforståelser kan lede til isolation af den medarbejder, der skiller sig ud. Arbejdskulturen er meget forskellig rundt om i verden. F. eks. er der stor forskel på, hvilken betydning hierarkier har, hvilken type ledelse der praktiseres eller hvilke normer, der er omkring en dagligdags ting som frokost.

Hvis man som ny medarbejder ikke får grundlæggende ting at vide om spillereglerne - både de formelle og de uformelle, så risikerer man hurtigt at begå nogle unødvendige fejl.

Vi kan aldrig gardere os fuldt ud, så det handler i høj grad om, hvordan vi møder hinanden og er nysgerrige – både på forskelle og ligheder.

Jeg har fået forstærket min forståelse for, hvor vigtigt det er at være tålmodig – at virkelig lytte og prøve at forstå, når jeg i mit arbejde kommunikerer med mennesker, der ikke behersker det danske sprog og samtidig kan have traumatiske oplevelser med i bagagen.

Janne Schiødte Rasmussen, Vestegnens sprog- og kompetencecenter

Få hjælp til:

  • At forstå hvad der er på spil, når forskellige kulturer mødes.

  • At arbejde med bevidstgørelse af jeres arbejdskultur.

  • At tale åbent om forskelligheder.