Røde Kors Magasinet

Røde Kors-magasinet udkom til og med 2017

Læs de trykte magasiner fra tidligere år her. Fremover udgiver vi fortællinger og baggrund om vores hjælpearbejde her på hjemmesiden. Følg os ved at tilmelde dig nyhedsbrevet.

Du kan også følge os på facebook, instagram og twitter.

 

Vi er der  

Med et Røde Kors-selskab i næsten alle verdens lande og 17 millioner frivillige, kan vi hurtigt rykke ud, når katastrofen rammer. Også der, hvor andre ikke kan komme.

Magasinet #4 2017

Magasinet 4 2017

De sårbare  

Enken Elisabeth og hendes børn er flygtninge i deres eget land. De erekstra udsatte i lighed med 40 millioner andre i verden, som er på flugt fra krig og forfølgelse.

Magasinet #3 2017

Magasinet 3 2017

Værdi er at gi' til andre  

Genbrugstøj er lig med nødhjælp, hvad enten du giver dit brugte tøj væk eller køber lækkert genbrug. Sarah Grünewald finder værdi i at gi’. Nu gælder det Smid Tøjet Danmark.

Magasinet #2 2017

Magasinet 2 2017

Det sker stadigvæk  

De senere år er det blevet markant farligere at være nødhjælpsarbejder i verdens brændpunkter. Mange krigende parter respekterer i mindre og mindre grad reglerne for krig, og i takt hermed er antallet af angreb på hospitaler og udsendte hjælpearbejdere vokset. Vi arbejder for, at nødhjælpsarbejdere trygt skal kunne udføre deres arbejde.

Magasinet #1 2017

Magasinet 1 2017

Jul hele året  

Sidste år uddelte vi julehjælp til 7.300 familier. Men julehjælpen er meget mere end en julekurv en enkelt aften. Ofte er det svært at komme i kontakt med de socialt udsatte familier, fordi de er isolerede. Her er julehjælpen en god indgang til at invitere familierne med ind i de fællesskaber, Røde Kors tilbyder resten af året som familienetværk, ferielejre og støtte til børnenes fritidsaktiviteter.

Magasinet #4 2016

Magasinet 4 2016

Mad til hjernen  

Millioner af mennesker sulter i det sydøstlige Afrika – en stor del er børn. Et dagligt måltid mad i skolen sikrer, at børnene kan fortsætte skolegangen.

Magasinet #3 2016

Magasinet 3 2016

Frivillige styrker integrationen  

Hver dag hjælper tusindvis af frivillige med at give flygtninge en god start i Danmark og falde til i deres nye lokalsamfund.

Magasinet #2 2016

Magasinet 2 2016

Dit brugte tøj er nødhjælp  

Sidste år indbragte salg af genbrugstøj os mere end 50 millioner kroner til hjælpearbejdet herhjemme og ude i verden.

Magasinet #1 2016

Magasinet 1 2016

PÅ VEJ  

Det kan være svært at falde til, når man kommer til Danmark som flygtning. Og på flere måder halter integrationen - for eksempel i forhold til at få et job og til at lære dansk. Det vil vi gøre noget ved. Derfor starter vi nu initiativet ’Venner Viser Vej’.

Magasinet #4 2015

Magasinet 4 2015

Velkommen til nærområdet  

I flygtningedebatten taler mange om nærområderne. Men hvor er de? Hvordan er det at bo der? Og hvad skal der til for at hjælpe mennesker i de nærområder, der lige nu er ved at bukke under for presset?

Magasinet #3 2015

Magasinet 3 2015

Vejen ud  

1 ud af 3 begår ny kriminalitet, efter de er kommet ud af fængslet, og kriminalitet koster hvert år samfundet op mod 10 mia. kroner. I Røde Kors starter vi nu en ny mentorordning for løsladte, der skal hjælpe dem til et nyt liv uden kriminalitet. 

Magasinet #2 2015

Magasinet 2 2015

51,2 mio på flugt  

Ikke siden 2. Verdenskrig har der været flere mennesker på flugt. Det har store konsekvenser at måtte flygte fra alt, hvad man kender. 

Magasinet #1 2015

Magasinet 1 2015

Drømmen om fællesskab  

Tusindvis af børn i Danmark mister afgørende venskaber, fordi der ikke er råd til at betale kontingent. Røde Kors mener, at alle udsatte børn bør have ret til en fritidsinteresse.

Magasinet #4 2014

Magasinet 4 2014

ALENE PÅ FLUGT 

Antallet af flygtninge i verden har ikke været større siden 2. verdenskrig, og stadig flere børn flygter uden deres forældre. Vi sendte fotograf Poul Madsen og journalist Troels Donnerborg til en flygtningelejr på grænsen mellem Sydsudan og Uganda for at rapportere om, hvordan det er at være barn og alene på flugt.

Magasinet #3 2014

Magasinet 3 2014

Jubilæumsmagasin - Altid til stede

I år fejrer vi jubilæum. 18. april er det nemlig 150 år siden, Røde Kors var i aktion for første gang – under slaget ved Dybbøl. Siden da har vores professionelle hjælpearbejdere og vores 19 millioner frivillige været til stede under verdens krige og katastrofer for at hjælpe mennesker i nød. Vores særlige mandat i krige og konflikter giver os adgang, hvor ingen andre kan komme. Og når katastrofen rammer, hjælper vi dem, der har størst behov.

Magasinet #2 2014

Magasinet 2 2014

MOR OVERLEVEDE

Hvert andet minut dør en kvinde i forbindelse med en fødsel, og i 1990 forpligtede verden sig via FN's 2015 Mål til at nedbringe antallet af dødsfald blandt mødre med 75 procent. Men det er det mål, vi som verdenssamfund er længst fra at nå. Derfor gør Røde Kors en særlig indsats for at hjælpe gravide og fødende kvinder.

Magasinet #1 2014

Magasinet 1 2014

AKTIV JUL

Røde Kors har som mål at hjælpe mindst 5.000 udsatte familier med at holde en ordentlig juleaften i år. Men de fortjener mere end én god aften. Derfor bruger vi nu julehjælpen som afsæt til at hjælpe børnene med at få en aktiv fritid resten af året..

Magasinet #4 2013

Magasinet 4 2013

PÅ FLUGT

Flere millioner børn er flygtet på grund af borgerkrigen i Syrien. Det har store konsekvenser for mange af dem i form af angst, depression og manglende udvikling. Røde Kors hjælper børnene med at bearbejde flugten og de voldsomme krigsoplevelser gennem leg, tegning og samtaler.

Magasinet #3 2013

Magasinet 3 2013

PÅ VEJ MOD JORDSKÆLVET

Jordskælv kan ikke undgås - katastrofer kan. Derfor arbejder Røde Kors netop nu på at forebygge og begrænse skaderne, som vil opstå i forbindelse med jordskælv. Det er nu, vores arbejde gør den største forskel.

Magasinet #2 2013

Magasinet 2 2013

LUK OS IND

Flere end 1500 mennesker afsoner deres fængselsstraf uden kontakt til omverdenen. Besøg kan hjælpe dem med at vende tilbage til samfundet. 

Magasinet #1 2013

Magasinet 1 2013

PUSTERUM

Læs stort tema om, hvad man har brug for som udsat børnefamilie og se, hvor der er behov for frivillige. Hør om rapperen L.O.C's forhold til Røde Kors. Se hvordan nødhjælpsarbejdere bor i felten, og få historien om Joachim, der blev genforenet med sin datter efter 47 år. 

Magasinet #5 2012

Magasinet 5 2012

SULT

18 mio. mennesker sulter netop nu i Vestafrika. Men hvordan er det egentligt at leve uden mad? Anne Broksø gjorde forsøget og levede en uge uden mad.

Magasinet #4 2012

Magasinet 4 2012

EN AT TALE MED

Hver onsdag får Inge Broch-Nielsen besøg af Røde Kors. Men ikke alle er så heldige. Lige nu venter 726 ensomme på at få en besøgsven.   

Magasinet #3 2012

Magasinet 3 2012

Kan dine hænder redde liv

87 procent af alle hjertestop rammer danskere over 50 år. Men samtidig er næsten hver tredje dansker over 56 år ikke i stand til at give førstehjælp. Røde Kors anbefaler, at alle tager et kursus. 

Magasinet #2 2012

Magasinet 2 2012

Nye sygdomme tager liv

Hvert år dør 29 millioner mennesker i verdens fattige lande af livsstilssygdomme som kræft, diabetes og hjertekarproblemer. Livsstilssygdomme koster hvert år ulandene 500 milliarder dollars. 

Magasinet #1 2012

Magasinet 1 2012

Forældreløs i Danmark

Stadig flere børn flygter til Danmark uden deres mor eller far. Røde Kors forsøger at finde såkaldte forældremyndighedsindehavere, der kan tale deres sag og støtte dem i hverdagen. 

Magasinet #6 2011

Magasinet 6 2011

Fanget i midlertidighed

Flere og flere børnefamilier bliver sat ud af deres bolig, fordi de ikke kan betale huslejen. Det får konsekvenser for især børnene. Røde Kors anbefaler, at kommunerne støtter familierne bedre, inden det kommer så vidt. 

Magasinet #5 2011

Magasinet 5 2011

Katastrofer kan forebygges

Røde Kors kan ikke forhindre naturkatastrofer, men vi kan mindske følgerne ved at sætte ind i tide. En forebyggende indsats kan både spare menneskeliv og penge. 

Magasinet #4 2011

Magasinet 4 2011

Voldsramt – men uden ret til hjælp

En voldsmand kan få gratis psykologbehandling – men en kvinde, der får tæsk, har ingen ret til at få det samme. Hvert år bliver ca. 28.000 kvinder udsat for vold af en kæreste eller en ægtefælle. 2.000 af dem ender på et af landets krisecentre. 

Magasinet #3 2011

Magasinet 3 2011

Når mor dør

FN's samlede stater lovede hinanden, at antallet af kvinder, der døde i forbindelse med fødslen ville blive reduceret med 3/4 fra 1990 til 2015. Ud af otte udviklingsmål er det netop det mål, verden er allerlængst fra at nå. 

Magasinet #2 2011

Magasinet 2 2011

Katastrofen vi har overset

Antallet af mennesker i byerne i den fattigste del af verden fordobles i de kommende år – og det skaber netop nu store sundhedsproblemer i byerne. De voksende byerer en af det 2100 århundredes største katastrofer. 

Magasinet #1 2011

Magasinet 1 2011

Eksklusion dræber

At være udenfor er lige så skadeligt for helbredet som at være ryger eller alkoholiker. Flere og flere mennesker kan ikke få hverdagen til at hænge sammen i Danmark og beder derfor Røde Kors om hjælp. 

Magasinet #5 2010

Magasinet 5 2010

5.000 danskere dør alene

Hvert år dør omkring 5.000 danskere helt alene. Nogle få fordi de selv ønsker det. Langt flere fordi de ingen har til at være hos dem de sidste timer. Kun få kommuner har politik for ensomme døende. 

Magasinet #4 2010

Magasinet 4 2010

Vand er liv

En almindelig, dansk familie leve af den mængde vand, som en afrikansk familie har til rådighed. Vi lader dem gå flere kilometer efter rent vand, og mærke frustrationerne over ikke at komme i bad. 

Magasinet #3 2010

Magasinet 3 2010

Elendige forhold i Grækenland

Tæsk, hjemløse, ydmygelser, voldtægt og sult. Forholdene for asylansøgere i Grækenland er horrible. Derfor anbefaler vi et stop for tilbagesendelse af asylansøgere til landet. 

Magasinet #2 2010

Magasinet 2 2010

Ikke kun nød og elendighed

Afrika er for mange ensbetydende med sultende børn, sygdomme og krig. Men Afrika er også initiativ og gode ideer. Der, hvor det går bedst, har afrikanerne taget ansvaret for deres egen udvikling. 

Magasinet #1 2010

Magasinet 1 2010