Vision og strategi

Røde Kors vision lyder: "Gennem frivillig indsats forhindrer og afhjælper Røde Kors menneskelig nød, lidelse og diskrimination."

Vores fokus er den humanitære indsats i verden og det sociale arbejde i Danmark. Vi identificerer de mest sårbare og sikrer, at hjælpen er målrettet mod dem.

Vi udvikler hele tiden vores frivillige arbejde og måden vi organiserer det på.