Mål og strategi

Røde Kors arbejder for at gøre medmenneskelighed til en folkesag

I november 2018 vedtog Røde Kors' landsmøde et manifest, der udpeger retningen for vores samlede indsats i Danmark og ude i verden.

Vi udvikler hele tiden vores frivillige arbejde og måden vi organiserer det på.
Røde Kors er altid til stede, men vi vil mere end det, og landsmødet vedtog følgende:

Danmark og verden er i forandring, og alt for mange mennesker rammes af konflikter, naturkatastrofer, forfølgelse, ulighed og isolation.

Vi vil arbejde for et samfund og en verden, hvor 
medmenneskelighed og fællesskaber binder os sammen.

Røde Kors vil altid være til stede og handle på de humanitære behov, vi ser. Derfor vil vi være den bevægelse, der gør medmenneskelighed til en folkesag i Danmark.

 

RØDE KORS MANIFEST

ALTID TIL STEDE

Danmark og verden er i forandring, og alt for mange mennesker rammes af konflikter, naturkatastrofer, forfølgelse, ulighed og isolation.

Vi vil arbejde for et samfund og en verden, hvor 
medmenneskelighed og fællesskaber binder os sammen.

Røde Kors vil altid være til stede og handle på de humanitære behov, vi ser. Derfor vil vi være den bevægelse, der gør medmenneskelighed til en folkesag i Danmark.