Vi mangler mentorer til løsladte

Løsladte i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og Vejle får nu mulighed for at få en frivillig mentor, når vi starter en ny mentorordning i efteråret. Men vi mangler 50 frivillige til 25 løsladte.Vridsløse
 
 

25.08.2016 af Signe Reeholm. Foto: Peter Sørensen.

I vores aktiviteter med indsatte i fængsler og arrester i Danmark, har vi oplevet, at indsatte ofte har behov for hjælp, når de skal løslades fra fængslet. De har svært ved at få styr på fx bolig, job- eller uddannelse og dagligdagens gøremål. Og de fleste står alene med udfordringerne, når de kommer ud af fængslet.

Derfor starter vi en ny mentorordning for løsladte. I første omgang i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og Vejle. Vi mangler lige nu 10 frivillige mentorer i hver by.

”Mentorerne er lokalt kendte og har måske et godt netværk i erhvervs og fritidslivet. De har måske nogle ideer til, hvad man kan lave af aktiviteter i lokalsamfundet og være en øjenåbner for den løsladte i forhold til at komme væk fra det kriminelle miljø,” siger Svend Ole Madsen, der er aktivitetsleder for Røde Kors’ mentorordning i Esbjerg.

”Vi ved, at hver tredje løsladte falder tilbage i kriminalitet, så hvis vi kan ændre den statistik, er det godt for den enkelte og for samfundet.”

Vil du høre mere?

Et godt netværk er vigtigt

Mentorordningen kalder vi Primus Motor. En vigtig opgave for mentorerne er at støtte de løsladte i at få et godt netværk, da det er noget, mange af dem mangler. Det fortæller Birna Esgerd Rohde, der er konsulent hos Røde Kors.

”Indsatte mister ofte kontakt til deres venner og familie, mens de sidder inde og står derfor alene under og efter løsladelsen. De mangler det netværk, der kan støtte dem i ikke at falde tilbage til kriminalitet.”

Det manglende netværk kan, ifølge Birna Esgerd Rohde, være medvirkende til, at mange løsladte ender tilbage i fængslet indenfor få år. Derfor er der brug for hjælp.

Bliv frivillig mentor

Mentorer sikrer tryg tilbagevenden til samfundet

Hos Kriminalforsorgen i Syddanmark har resocialiseringskonsulent Søren Tolderlund positive forventninger til det kommende samarbejde med de frivillige i Primus Motor.

”Vi ved erfaringsmæssigt, at løsladelse fra fængsel til samfund er en kritisk overgang. En kritisk overgang, hvor der venter mange udfordringer for den enkelte, der går fra indsat til borger. Lige præcis der kan mentorerne fra Primus Motor være med til at gøre det mere trygt at komme tilbage til samfundet.”

En frivillig mentor kan hjælpe den løsladte med alt fra at læse breve fra det offentlige til at gå med ned i den lokale fodboldklub og på den måde hjælpe med at skabe et nyt, socialt netværk uden for de kriminelle miljøer.

En løsladt får tilknyttet to Røde Kors-mentorer. Mentorbesøgene starter allerede to måneder inden løsladelsen og fortsætter i ca. et år efter løsladelsen.

Vi mangler 50 frivillige mentorer

I Esbjerg har Svend Ole Madsen seks frivillige, der er klar til at være med, når projektet starter op i efteråret. Men det er, ifølge den frivillige leder, slet ikke nok til at dække det fremtidige behov.

“Vi vil gerne have flere mentorer tilknyttet. Vi skal have 10 til 15, når projektet er kommet rigtigt i gang.”

Det samme behov gælder i de andre byer. Derfor søger vi 10 frivillige i hver af de fem byer. Som frivillig behøver du ikke at have nogen bestemte kvalifikationer. Det vigtigste er, at du har lyst til at møde et nyt menneske og kan være engageret i projektet. Du skal i gennemsnit afsætte tre til fem timer om ugen.

Bliv frivillig mentor

Kriminalitet er dyrt for samfundet

Undersøgelser fra blandt andet det Kriminalpræventive Råd viser, at mentorordninger kan være med til at forebygge kriminalitet. Kriminalitet koster hvert år samfundet omkring 10 milliarder kroner (Rambøll’s ’Samfundsøkonomisk analyse af kriminalpræventive indsatser 2013).

Den første Røde Kors-mentorordning for løsladte startede i april 2016 i Aarhus. Målet er at oprette 150 individuelle mentorforløb over fire år i fem kommuner. Projektet er støttet af bl.a. Trygfonden.