Støtte til indsatte og løsladte

Røde Kors har i over 30 år tilbudt indsatte i landets fængsler og arrester besøg. I 2015 har vi udbygget vores fængselsbesøgstjeneste med projektet Primus Motor, der er en mentorordning for løsladte.

Fængselsbesøgstjenesten

Mange indsatte har mistet kontakt til familie og andet netværk. Omkring en tredjedel af alle indsatte i Danmark får ikke besøg.

Besøgene udefra er vigtige for de indsatte for at mindske følelsen af ensomhed. Et besøg er en forbindelse til det normale samfund udenfor og er et frirum, hvor den indsatte kan tale med den frivillige om hvad som helst uden fordømmelse.

”Netop det, at jeg får min identitet tilbage i et par timer en gang imellem betyder, at jeg nærer et stort ønske om at komme ud herfra og at være noget for mine børn. For nu ved jeg af egen erfaring, hvor meget det betyder, at der er nogen, der bekymrer sig for én,” fortæller en indsat, der får besøg af en frivillig fra Røde Kors.

Mennesker, der har en længere eller kortere fængselsstraf, er en udsat gruppe, bl.a. fordi de er i risiko for at miste forbindelsen til omverdenen. Mennesker, som sidder varetægtsfængslet, er også i en særligt udsat position, da deres fremtid kan være præget af stor usikkerhed.

Alle indsatte kan få en besøgsven, uanset hvilken form for kriminalitet, som han eller hun er dømt eller mistænkt for. Frivillige kommer på besøg ca. halvanden time hver 14. dag. Besøgsforholdet ophører, når en indsat løslades eller overflyttes til en anden institution.

Vil du høre mere om fængselsbesøgstjenesten? Skriv til indsat@rodekors.dk

Her fortæller de to frivillige Mariane og Flemming, om deres arbejde i fængselsbesøgstjenesten - se nedenfor

Primus Motor

Mange løsladte oplever tiden før, under og efter løsladelsen som kaotisk. Når en løsladt lukkes ud af fængslets port, står de ofte på bar bund med hensyn til at blive en del af det etablerede samfund. De står overfor en hel række udfordringer på én gang, og det kan virke meget uoverskueligt - særligt når man har stået udenfor samfundet i længere eller kortere tid.

Ud over at mange løsladte har begrænsede økonomiske midler, forlader de ofte fængslet med en stor gæld til det offentlige. Det kan være svært at finde arbejde og et sted at bo. Hertil kommer udfordringer med at etablere et socialt netværk udenfor et kriminelt miljø.

”Alt er uoverskueligt. Alt hvad der hedder offentlige ting. Nøglekort, NemID. Jeg har afmeldt det, for jeg kan slet ikke overskue det. I ved jo selv, jer som er her ude i verden, hvor hurtigt teknologien den går, så når man har været væk i så mange år og kommer ud - telefonerne og alt ser jo helt anderledes ud. Bilerne er anderledes, og vejene er vendt om. Der er rigtigt mange udfordringer, og derfor er det vigtigt, at der er nogen, der tager dig i hånden og støtter dig,” fortæller en tidligere indsat.

I Røde Kors tilbyder vi frivillige mentorer til indsatte, der skal løslades. To mentorer besøger den indsatte under de sidste måneder af afsoningen og støtter efter løsladelsen med sociale og praktiske forhold.

Nedenfor kan du høre de to frivillige Max og Jette, fortælle om deres frivillige arbejde med indsatte og løsladte

Vil du høre mere om Primus Motor? Skriv til mentor@rodekors.dk