Røde Kors modtager årets Kennedy-pris

Det er 150 år siden den første Genevekonvention blev aftalt. Og den har aldrig været mere nødvendig. Tysk og dansk Røde Kors markerede dagen i fællesskab ved Dybbøl Banke og Røde Kors modtog årets pris fra Kennedy Selskabet.kennedy 2
 
 

22. august er årsdagen for indgåelse af den første Genevekonvention. Og i 25 år har det været en fast tradition at Røde Kors selskaberne fra Tyskland og Danmark mødes ved Dybbøl Banke for at markere dagen. Stedet er det naturlige valg fordi det var her under kampene i 1864 at Røde Kors for første gang havde delegater med på slagmarken.

De to Røde Kors selskaber rejste for 25 år siden i fællesskab en mindesten for de to delegater, Appia og Van de Velde, og det er ved denne sten, at den formelle markering finder sted.

”Med 150 årsdagen for Genevekonventionen er der en ganske særlig baggrund for markeringen i år. Konventionen er det afgørende grundlag for at Røde Kors kan arbejde i de alt for mange krige, som plager verden netop nu,” siger vicepræsident Hanna Line Jakobsen.

Pris fra Kennedy Selskabet

I forbindelse med markeringen modtog vicepræsidenten på vegne af Internationalt Røde Kors (ICRC) årets pris fra Kennedy Selskabet. Prisen er tidligere givet til så prominente navne som Nelson Mandela og Andrej Sakharov.
I begrundelsen for at prisen gives til Internationalt Røde Kors hedder det blandt andet:

”Røde Kors’ medarbejdere og frivillige yder modig hjælp – med liv, førlighed og frihed som indsats – til ofre i krige, og de kæmper for love, der beskytter krigens ofre.”

I sin tale ved prisoverrækkelsen uddybede Kennedy Selskabets formand dette ved at citere en tidligere prismodtager, Andrej Sakharov: ”Det bliver først bedre i og for menneskeheden, når vi begynder at se os selv som én familie – og handler derefter.”

Fremtiden for Genevekonventionerne

Med brutale konflikter i Syrien, Irak, Gaza, Sydsudan, Den Centralafrikanske Republik, Mali og flere andre steder i verden, lever vi i en periode, hvor konventioner og menneskelighed bliver testet til det yderste.

På denne dramatiske og triste baggrund var Geneve Konventionens betydning og ikke mindst dens fremtidige betydning genstand for debat i forbindelse med markeringen ved Dybbøl.

Som optakt til denne debat advarede formanden for regeringens Røde Kors Udvalg, ambassadør Jonas Bering Lisberg blandt andet mod at arbejde for ændringer i konventionerne, fordi der ikke nødvendigvis kan opnås enighed om noget tilstrækkeligt vidtrækkende, og man kan risikere ikke at kunne blive enige om noget, der er lige så godt som det bestående.

Vicegeneralsekretær Preben Søgaard Hansen advarede dog mod for stor forsigtighed i den sammenhæng:

”Verden har ændret sig med nye typer af konflikter og nye våben. Vi er nødt til at arbejde med en ajourføring og modernisering af konventionerne og en løbende kvalitetssikring, der sikrer Genevekonventionens relevans.”