Tre arbejdspladser nomineret til Røde Kors Førstehjælpsprisen 2018

Røde Kors uddeler for sjette gang Førstehjælpsprisen til en arbejdsplads, der gør noget særligt for at sætte fokus på førstehjælp og uddanne medarbejderne. Tre danske arbejdspladser er nomineret.

Ved du, hvad du skal gøre, hvis en kollega falder om med hjertestop på arbejdspladsen? Eller hvis personen bløder kraftigt? Hvert år uddeler Røde Kors Førstehjælpsprisen for at sætte fokus på førstehjælp på arbejdspladsen: 

”Ved at uddele Førstehjælpsprisen vil vi gerne vise, at vi sætter stor pris på de arbejdspladser, der lærer deres medarbejdere førstehjælp og derved også påtager sig et fælles samfundsansvar. Det gavner arbejdspladsen, men også resten af samfundet, da disse ansatte derved bliver i stand til at yde førstehjælp uden for deres arbejdsplads også,” fortæller Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors.

Og de nominerede er...

Bevæbnet med hjertestartere, førstehjælpsbeviser og repetitionskurser er Havregården Kostskole, HP Byg A/S og Socialpsykiatrisk Center i Vejen Kommune alle nomineret til Røde Kors Førstehjælpsprisen 2018. 

Alle medarbejdere hos Socialpsykiatrisk Center i Vejen Kommune kan yde førstehjælp, hvis der bliver brug for det - de har nemlig alle været på et førstehjælpskursus. På Havregården Kostskole lærer både medarbejdere og elever førstehjælp, og hos HP Byg A/S forebygger de ulykker i en farlig branche, og de ved, hvordan de skal reagere, hvis ulykken alligevel opstår. Derfor er de tre arbejdspladser nomineret til Røde Kors Førstehjælpsprisen 2018.

Havregården Kostskole lærer både ansatte og elever førstehjælp

På Havregården Kostskole nær Gilleleje er de én stor familie. De bor sammen, går i skole sammen, og nu lærer de også førstehjælp sammen. Alle medarbejderne fik i foråret 2017 et førstehjælpskursus. Men det er ikke kun de ansatte, der skal kunne førstehjælp – det skal eleverne også:

Thumbnail
På billedet ses Jerry, som er lærer på Havregårdens sundhedslinje, sammen med et par af skolens elever. Foto: Joachim Foged

”Vi har fokus på førstehjælp for at skabe tryghed for vores medarbejdere og elever. Da de fleste ulykker sker i hjemmet, og da eleverne bor her, gav det bare rigtig god mening at lære dem førstehjælp også. Derudover vil vi gerne lære vores børn at tage vare på sig selv og på andre – her er førstehjælp en vigtig del, ” siger forstander på Havregården Kostskole, Morten Jørgensen.

Præstø-ulykken var et wakeupcall

En stor motivation for at sætte kostskolens førstehjælp mere i system, var ulykken i Præstø i 2011, hvor en båd med elever kæntrede i iskoldt vand:

”Præstø har gjort indtryk. Vi havde også fokus på førstehjælp før ulykken, men det var et wakeupcall. Det dur ikke, at vi ikke kan agere, hvis ulykken, der ikke må ske, alligevel sker. Vi skal være rollemodeller for eleverne, og det indebærer, at vi kan handle i kritiske situationer,” fortæller Morten Jørgensen.

Ansatte og elever lærer livreddende førstehjælp, men de har også fokus på mindre dagligdagsulykker. De ved derfor også, hvad de skal gøre, hvis en person skolder sig på kogende vand, vælter på cykel eller skær sig i fingeren. De ansatte skal løbende på repetitionskurser, så de er opdaterede og kan undervise eleverne i aktuel viden om førstehjælp.

Unge og ældre i samarbejde

Kostskolen har også startet et samarbejde med den lokale grundejerforening. Her bor en del ældre mennesker, og de er nu mere trygge - takket være deres nabo, Havregården Kostskole. Skolen har nemlig anskaffet sig en hjertestarter, som er tilgængelig for byens borgere døgnet rundt, og skolen står klar til at hjælpe, hvis der skulle blive brug for det.

Socialpsykiatrisk Center i Vejen Kommune har fokus på fysisk og psykisk førstehjælp

Socialpsykiatrisk Center i Vejen Kommune arbejder til daglig med psykisk sårbare borgere og personer med psykiske sygdomme. Derfor var det oplagt for dem at have ekstra fokus på førstehjælp. Alle 37 medarbejdere har derfor fået et førstehjælpskursus, og det er obligatorisk for dem at få det opdateret.

førstehjælpsprisen 2019
På billedet ses medarbejder Karsten Fall Nielsen (tv) og leder Charline Bossen (th) foran deres hjertestarter i Vejen. Foto: Mikael Damgaard

Fysisk og psykisk førstehjælp gavner

Derudover har medarbejderne også taget et kursus i psykisk førstehjælp, da de mener, at det er meget relevant for deres arbejdsområde. Når deres borgere f.eks. har et angstanfald, har medarbejderne god brug af de nye kompetencer: 

”Førstehjælpen giver os og borgerne en tryghed og sikkerhed. De ansatte er meget begejstrede for det nye førstehjælpskoncept – både fordi de nu ved, at der altid er en kollega tæt på, som kan træde til og hjælpe, og fordi de nu føler sig bedre klædt på i håndteringen af borgerne,” forklarer Charline Bossen, der er leder af Socialpsykiatrisk Center i Vejen Kommune. 
Kurserne giver tryghed, men førstehjælpen gavner også de ansatte på andre områder:

”Førstehjælpen giver os en tryghed, men man skal ikke kun se på det som førstehjælp. Man skal også se på de positive sideeffekter – at det gavner arbejdsmiljøet og trivslen på arbejdspladsen,” siger Charline Bossen.

Til gavn for lokalsamfundet

Ud over medarbejderne og borgerne får også lokalsamfundet gavn af centrets førstehjælpsindsats. De har nemlig opsat en hjertestarter på et af deres væresteder i Vejen. Den er tilgængelig i arbejdstiden, men de har gjort de lokale opmærksomme på, at de gerne må smadre ruden, hvis der bliver behov for den, og det er der en klar årsag til:

”Socialpsykiatrien er en institution i byen, men vi mener, at vi har en forpligtigelse over for hele lokalbefolkningen. På den måde kommer vores redskaber og kompetencer hele kommunen til gode,”forklarer Charline Bossen. 

Det fokus, Socialpsykiatrisk Center i Vejen Kommune har haft på førstehjælp, har også været en inspirationskilde for nogle af de borgere, de hjælper i dagligdagen. Flere af byens borgere har nu selv søgt fonde, så de kan lære førstehjælp.

HP Byg A/S har styr på førstehjælpen i en farlig branche

I byggebranchen er der særlig stor risiko for ulykker. Det ved det nordjyske entreprenørfirma HP Byg A/S i Aalborg. Virksomheden har nemlig selv oplevet en del uheld. Derfor gør arbejdspladsen nu meget ud af, at alle medarbejdere kan førstehjælp: 
 

førstehjælpsprisen 2019
På billederne ses HP Bygs ansatte, der er i gang med at lære førstehjælp. Foto: Søren Fiil Visby

”Vi arbejder i en farlig branche, så det gav god mening for os at forebygge ulykker og sørge for, at vi alle kan hjælpe, hvis ulykken alligevel skulle ske. For alles skyld har vi dette fokus, så vi kan komme hjem til vores familier hver dag,” forklarer arbejdsmiljø- og procesleder i HP Byg, Søren Fiil Visby.

Førstehjælp hjalp medarbejder, der skar sig i hovedet

Hos HP Byg er medarbejderne glade for den hyppige førstehjælpstræning. De har da også haft brug for førstehjælpen, da en lærling skar sig med en vinkelsliber i hovedet, og kollegaerne sprang til og ydede førstehjælp. De hentede straks førstehjælpskasser og lavede en kompresforbinding på den blødende lærling, ringede 1-1-2, ydede psykisk førstehjælp, pakkede ham varmt ind og løb ambulancen i møde. Søren Visby er ikke i tvivl om, at førstehjælpskurserne har rustet medarbejderne til at kunne handle: 

”Hvis man ser bort fra ulykken, så er jeg pavestolt over de gutter. De blev ikke handlingslammet, men reagerede med det samme, da de vidste, hvad de skulle gøre. Det er vi som firma rigtig stolte af,” 
fortæller han. 

Arbejdspladsens godt 180 medarbejdere har alle fået et obligatorisk førstehjælpskursus, og de skal samtidig løbende have det genopfrisket. 

”Førhen tilbød vi frivillige førstehjælpskurser til ansatte uden for arbejdstiden, men vi må bare indse, at folk groft sagt har andet at give sig til. Derfor gjorde vi det obligatorisk og i arbejdstiden, da vi synes, det er så vigtigt, at vi alle kan det,” fortæller Søren Visby. 

Kurserne er blevet afholdt på byggepladserne, så de er så autentiske som muligt. Derudover har virksomheden ni hjertestartere placeret rundt om på deres byggepladser – otte af dem er tilgængelige for alle døgnet rundt. HP Bygs førstehjælpsfokus kommer på den måde også lokalområdet til gode. Ved hjælp af bannere på byggepladserne oplyser de borgere om, at der på byggepladsen findes hjertestartere og medarbejdere, der kan førstehjælp og er klar til at hjælpe, hvis der en dag skulle blive brug for det.

Røde Kors: Alle skal kunne førstehjælp

Det er Røde Kors’ ambition, at alle danskere skal kunne førstehjælp og skal holde det vedlige. Lige nu har kun hver tredje dansker et opdateret førstehjælpskursus, og hver femte dansker har aldrig taget et kursus. 

Spørger man læge Carsten Tollund, så er det godt, når arbejdspladser går forrest i kendskabet til førstehjælp, da hurtig hjælp er altafgørende i kritiske situationer: 

”Enhver voksen person bør kunne basal førstehjælp. Det er så vigtigt, da det er de allerførste indsatser, der er afgørende for overlevelseschancerne. Hvert eneste sekund betyder noget. For hvert minut en person eksempelvis har hjertestop uden behandling, forringes overlevelseschancen med 10 %,” forklarer læge Carsten Tollund fra Aleris-Hamlet privathospitaler. 

For at sætte fokus på vigtigheden af førstehjælp kårer Røde Kors hvert år en arbejdsplads, der har gjort noget særligt for at uddanne medarbejderne i førstehjælp. Havregården Kostskole, HP Byg A/S og Socialpsykiatrisk Center i Vejen Kommune har alle et stort fokus på førstehjælp og laver løbende repetitionskurser. Ligeledes har alle tre arbejdspladser en eller flere hjertestartere hængende til gavn for medarbejdere og resten af samfundet. 

Røde Kors Førstehjælpsprisen 2018 uddeles torsdag den 22. marts hos Røde Kors i København.