Center Bornholm

Asylcenter Bornholm er et opholdscenter for familier og enlige voksne. Centeret er placeret centralt i Rønne. Den fornemme, gamle hovedbygning blev oprindeligt brugt som plejehjem og fik hurtigt tilnavnet 'Slottet' – et navn, der hænger ved i dag, hvor det er midlertidigt hjem for asylansøgere, der venter på behandling af deres asylansøgning.

Røde Kors personalets hovedopgave er at skabe gode rammer for en meningsfuld og aktiv hverdag, mens beboerne venter på at få deres asylansøgning behandlet.
På centret er der for eksempel børnehave, klub, værksteder, og - takket være et godt samarbejde med lokalsamfundet – har beboerne mulighed for at deltage i en række aktiviteter, som foreninger og frivillige står for

 

Hverdagen på asylcenteret

 

 • Boliger
  Center Bornholm (Slottet) består af 84 værelser. Asylansøgerne indkvarteres i 1-6 personers værelser med tilhørende bad og toilet. Centret har store fælleskøkkener, hvor beboerne kan lave mad. De står selv for indkøb, rengøring og tøjvask.

  På begge centre har beboerne adgang til fælles vaskeri.

 • Sundhedsklinik
  Klinikken er beliggende på Center Bornholm (Slottet) i Rønne. Asylansøgere med helbredsmæssige problemer kan henvende sig på klinikken og få hjælp af Røde Kors-sygeplejersker. Der er også tilknyttet sundhedsplejerske, læger og psykologer.

 • Vuggestue og børnehave
  De mindste børn går i kommunale vuggestuer, og børn fra 3 til 5 år går i kommunale børnehaver, som alle ligger i Rønne.

 • Skole for børn og unge
  Alle børn i alderen 6-16 år går i aldersopdelte asylklasser i den kommunale skole i Hasle:
  At gå i skole blandt danske børn er vigtigt i forhold til at lære dansk og ikke mindst at få jævnaldrene danske legekammerater.

 • Voksenundervisning og praktik
  Alle asylansøgere over 21 år bliver tilbudt voksenundervisning og et internt praktikforløb. Voksenundervisningen finder sted på Røde Kors skole i Rønne. Undervisningen består blandt andet af dansk, samfundsfag og geografi.

  Unge mellem 17 og 21 år deltager i et særligt skoleforløb med undervisning hver dag.

  Størstedelen af asylansøgerne har intern praktik på deres beboelsescenter. Intern praktik kan eksempelvis bestå i at arbejde med rengøring, vedligeholdelse af ydreområder, cykelværksted, frisørsalon og sy-værksted. Beboerne har ligeledes mulighed for at komme i praktik hos lokale arbejdsgivere.

 • Fritidstilbud
  Ligesom danske børn kan gå i SFO, så kan børn og unge på asylcentret i Rønne gå i fritidsklub på Center Slottet. Klubben har åbent i hverdage fra klokken 16.00 - 19:00 og hver anden lørdag.  I klubben sørger frivillige for fælles aktiviteter og hyggelige arrangementer.

Bliv frivillig på et asylcenter