Rapporter og undersøgelser om asyl

Om Røde Kors' arbejde

En brochure om asyl-beredskabet i Røde Kors. 2015.
Når Røde Kors Rykker - (pdf)

Faktuel brochure om Røde Kors asylarbejde. 2010.
Fakta om asylarbejdet - (pdf)

Om asylansøgeres tilstand

Håndbog for frivillige om at arbejde med traumatiserede flygtninge. 2016.
Frivilligt arbejde med traumatiserede flygtninge - En håndbog - (pdf)

Undersøgelse af nyankomne asylansøgeres fysiske og psykiske helbredstilstand. 2008.
Amnesty International og Røde Kors rapport - (pdf)

Lægefaglig artikel af blandt andre Ebbe Munk-Andersen om psykiske konsekvenser efter lang tids uvished i asylsager. Juni 2007
BMCH Public Health - (pdf)

Hollandsk undersøgelse om psykiske konsekvenser ved en lang asylproces. December 2004.
Artikel i lægefagligt tidsskrift - (pdf)

Om vilkår og muligheder for asylansøgere

Erfaringsopsamling vedrørende asylaftalen. Marts 2015.
Erfaringsopsamling - (pdf)

Rapport om kunstnerisk projekt for unge asylansøgere. 2015.
Travelling With Art Report, Louisiana - (pdf)

Undersøgelse om asylansøgernes mulighed for at bo uden for centrene. 2009.
Herre i eget hus - (pdf)

Guide til unge asylansøgere der vil være frivillige i Røde Kors. 2013.
Amirs vej som frivillig - (pdf)

Om asylbørn

En faglig rapport om pædagogik i forhold til flygtningebørn. Rapporten beskriver, hvad asylpædagogik er og syv asylpædagogiske principper. 2017.
Asylpædagogik i Røde Kors - (pdf)

Syv oplæg om uledsagede mindreårige asylansøgere med gadeorienteret adfærd. Af Caroline Madsen og Helle Kjems. 2014.
Uledsagede mindreårige asylansøgere - (pdf)

Rapport om psykisk screening af asylbørn. 2010.
Børn i risikozonen - (pdf)

Lægefaglig artikel om psykisk helbred blandt asylbørn i Danmark. Ugeskrift for læger. 22.oktober 2007.
Psykisk helbred blandt asylbørn - (pdf)

Frirum – en håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier. 2011.
Frirum - (pdf)

Frirum - ekstern evaluering af 'Frirum' lavet af SocialRespons. 2015.
Frirum - evaluering (pdf)

Frirum - guide til til opstart af børnegruppeforløb i asylfasen. 2015.
Frirum - guide (pdf)

Metodehæfte med vejledning om opdragelse af børn, der vokser op med to kulturer
Mindspring - (pdf)

Undersøgelse af livsvilkår for asylbørn. SFI. 2006.
Undersøgelse - (pdf)

Håndbog:"Idræt og bevægelse for flygtninge". Inspiration til nemme og sjove lege.

Røde Kors har sammen med DGI lavet en håndbog, der puster nyt liv i ti gamle danske lege. Legene er lette og hurtige at sætte i gang og kan udføres af de fleste uden de store fysiske eller sproglige forudsætninger. Håndbogen er ment som inspiration til alle trænere og frivillige, der laver fælles aktiviteter med asylansøgere og nytilkomne flygtninge.

Fælles for legene er, at de giver bedre humør, bedre helbred og masser af fællesskab til både børn og voksne. De kan bruges i pauser eller som fælles begyndelse og/eller afslutning på en dag.

Håndbog- (pdf)

Om repræsentantskab for asylansøgere

ENGI er et europæisk netværk for institutioner, som arbejder med repræsentantskab for asylansøgere. Røde Kors har bidraget med viden blandt andet på området om alternativ familiepleje. Læs om mere projektet og find vidensresurser her:

ENGI - European Network of Guardianship Institutions

Om Alternative Family Care (ALFACA)

Kontaktinformationer

Profile picture for user alcv

Chef for Asylafdelingen

Anne la Cour Vågen

E-mail

alcv@redcross.dk

Mobile

24 65 48 77

Profile picture for user sun

Presse og Kommunikation

Susan Hoffmann

E-mail

sun@redcross.dk

Mobile

24 95 28 07

Profile picture for user konboks

Asyls hovedkontor

Kontakt info

E-mail

kontaktboks@rodekors.dk

Mobile

35 43 22 44STØT NU