Book et foredrag med en asylansøger

Thumbnail
Foto: Jens Burau

Hvad får folk til at flygte? Hvordan kommer flygtningene til Danmark? Hvordan er livet på et asylcenter?

Disse og mange andre spørgsmål kan interesserede få svar på ved at bestille et foredrag af en asylansøger fra gruppen Asylum Seekers’ Information Group (ASIG).

Med støtte fra Røde Kors tilbyder asylansøgere, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser eller foreninger at komme ud og fortælle om deres oplevelser som asylansøger.

Hvem kan booke?

ASIG kan bookes til foredrag på for eksempel uddannelsesinstitutioner, i virksomheder, hos organisationer, til debataftener eller hos interessegrupper. Som udgangspunkt kan oplæggene bookes af alle, der har lyst til at afholde et foredrag med en eller flere asylansøgere til en større gruppe af tilhørere.

Sprog og varighed 

Asylansøgernes foredrag foregår på engelsk. De er forberedt i samarbejde med danske Røde Kors frivillige, og tager udgangspunkt i asylansøgerens personlige historie.

Foredraget varer en halv times tid plus de spørgsmål, der eventuelt kommer fra tilhørerne. Foredraget kan suppleres med en kort introduktion til flygtningeområdet af en af de Røde Kors frivillige som er med til at drive projektet.

Hvordan gør vi?

ASIG dækker i øjeblikket Hovedstadsområdet, Sjælland og det meste af Jylland. Asylansøgerne følges til oplæggene af en eller flere danske Røde Kors frivillige. De danske frivillige står også for booking og administration af foredragene.

Oplæggene koster 500 kroner, som bliver brugt til at dække transport- og forplejningsudgifter.

Hvis I  ønsker at få besøg, skal I blot skrive til  én af nedenstående mails alt efter om I booker til Sjælland eller Jylland:

Hovedstadsområdet og det meste af Sjælland: asigkbh@redcross.dk
Jylland op til Aalborg: asigmidtjylland@redcross.dk

 

Vi glæder os til at komme og holde foredrag for jer.