Danmarks Indsamling 2014: Når mor mangler

TAK DANMARK – 87 millioner kroner! 87.414.404 kroner. Sådan lød det flotte slutresultatet, da Danmarks Indsamlingen kulminerede i det store indsamlingsshow i fredags.
 
 

I år samlede danskerne ind til 12 forskellige projekter, der blandt andet skal bekæmpe mødredødelighed i forbindelse med graviditet og fødsel, forebygge hiv/aids blandt kvinder og hjælpe forældreløse børn til en fremtid.

STØT og læs om, hvordan vi hjælper kvinder med at føde sikkert i krig, katastrofe eller fattigdom.

Som noget helt nyt har organisationerne bag Danmarks Indsamling besluttet, at der i år også skal samles penge ind til projekter uden for det afrikanske kontinent. Selv om den største del af verdens fattige befolkninger stadig lever i Afrika, har en række afrikanske lande udviklet sig til mere bæredygtige samfund.  Samtidig er en række latinamerikanske og sydøstasiatiske lande at finde på OECD's liste over verdens fattige lande.

Sunde mødre i Laos

Røde Kors deltager i Danmarks Indsamling med et projekt i Laos, der skal forebygge mødres død og sikre bedre sundhed for kvinder og børn i 25 fjerntliggende lokalsamfund.

 

I Laos dør fire ud af 1.000 mødre i forbindelse med graviditet eller fødsel. Når en mor dør, påvirker det barnets fremtid og chancer for at overleve. Mangel på kvalificeret fødselshjælp, lange afstande til klinikker og sygehuse samt fattigdom er skyld i den høje mødredødelighed. 69 procent af alle fødsler i Laos foregår i hjemmet, og mange mødre får ikke den nødvendige hjælp, når der opstår komplikationer.

Birgitte Bischoff Ebbesen er Røde Kors’ regionschef i Asien. Hun fortæller, at fattigdom, mangel på viden og manglende sundhedsydelser gør det svært for landbefolkningen i Laos at tage hånd om deres egen sundhed.

“Underernæring og smitsomme sygdomme er udbredt, og det bidrager også til en høj mødre- og børnedødelighed. Sygdomme kan forebygges, men i landområder med begrænset adgang til rent vand og ordentlig sanitet sker det kun sjældent, siger Birgitte Bischoff Ebbesen.

 

Hjælp til mødre styrker hele samfundets sundhed

Med midler fra Danmarks Indsamling kan Røde Kors bidrage afgørende til at forbedre sundheden for de sårbare familier i det nordlige Laos. Projektet vil blandt andet bidrage til, at flere kvinder føder med støtte fra kvalificeret personale, flere gravide deltager i fødselsforberedelser, og flere kvinder vejledes i at amme deres børn korrekt.

“Derudover er det vores mål, at der vil blive rapporteret færre tilfælde af de mest almindelige smitsomme sygdomme blandt børn, hvilket vil være en indikator på den generelle sundhedstilstand i lokalsamfundet,” siger Birgitte Bischoff Ebbesen.

Projektet vil være målrettet mindst 25 særligt udsatte lokalsamfund i afsidesliggende områder i det nordlige Laos. Kvinder og børn under fem år udgør en særlige prioriteret målgruppe. Det forventes, at projektet over tre år vil bidrage til forbedret sundhed for godt 8.500 mennesker.

 

Fakta om Laos

Laos er et bjergrigt land befolket af 49 forskellige etniske grupper med egne sprog og traditioner. Laos hører til blandt verdens fattigste lande og er placeret som nr. 138 af 187 lande på FN’s udviklingsindeks for 2012. I det nordlige Laos findes særligt udsatte lokalsamfund, som har lavt indtægts- og uddannelsesniveau og yderst begrænset adgang til sundhedssystemet. I disse landområder lever befolkningen traditionelt af subsistenslandbrug på ufrugtbar jord og under trange kår.