Konference: Civilsamfundet som central velfærdsaktør

 

KONFERENCE: CIVILSAMFUNDET SOM CENTRAL VELFÆRDSAKTØR

Frivillige spiller en afgørende rolle i samfundet. Hver tredje dansker arbejder frivilligt,
og der synes at være bred enighed om, at frivillige også vil være afgørende
for fremtidens velfærdssamfund. På konferencen sætter vi civilsamfundets rolle
som central velfærdsaktør til debat.

Fra de mest betydende tænketanke og visionære hoveder får vi tre vidt forskellige
visioner for, hvilken rolle civilsamfundet kan spille i vores velfærdssamfund
om 10-20 år. Har civilsamfundet overtaget store dele af velfærdssamfundets opgaver?
Udvikler det sig til en såkaldt 4. sektor med diverse hybridorganisationer?
Eller vil det være kommunerne, som organiserer fremtidens frivillige?

På konferencen uddeler vi desuden Fantastiske Frivillige-prisen. I to måneder
har det været muligt at nominere frivillige til prisen, og en jury har udvalgt 10 fantastiske
frivillige som finalister. Sidste år vandt Merete Bonde Pilgaard, stifter af
Venligboerne. Årets vinder kåres på konferencen og modtager en pris på 25.000
kroner sponsoreret af Coop til at fortsætte eller udbrede det gode arbejde. Prisen
uddeles af Røde Kors, Coop, Roskilde Festival og Kræftens Bekæmpelse.

Adam Holm er ordstyrer og leder os sikkert igennem eftermiddagen med oplæg
fra blandt andet direktør i CEPOS, Martin Ågerup, direktør i Cevea, Kristian Weise,
og politisk leder af Alternativet, Uffe Elbæk.

 

STED OG TID:
Onsdag den 30. november 2016, kl. 12.00-16.15
Frivillighuset, Blegdamsvej 27, 2100 København Ø

 

PROGRAM
Ordstyrer: Adam Holm.

12.00-12.10: Velkomst og introduktion
Ved Hanna Line Jakobsen, præsident i Røde Kors.

12.10-12.40: Kåring af vinder af frivilligprisen Fantastiske Frivillige

12.40-13.40: Frokost og hyldest-bobler til de fantastiske frivillige

13.40-14.00: Fortællinger fra virkelighedens frivillige
Frivillige er centrum for dagen. Derfor giver vi dem plads og tid til at fortælle om frivillighed ud fra deres perspektiv. Hvad frustrerer og motiverer dem, og hvordan ser de sig selv som frivillige fremover?

Oplægsholdere
Anja Plesner Bloch, bestyrelsesmedlem i Gadejuristen, medlem af Rådet for Socialt Udsatte samt stifter og leder af Brugernes Akademi.
Birgitte Uldall Hansen, aktivitetsleder i Røde Kors for integrationsaktiviteten Familiedansk, som var med til at starte i 2010 i tæt samarbejde med Assens Kommune, samt tidligere specialkonsulent i Socialministeriet.
Hanne Nielsen, lokalformand for Bedre Psykiatri i Egedal og pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Har medvirket til at opstarte flere pårørende-cafeer. Baggrund som sagsbehandler i 3F.

14.00-15.00: Tre fremtidsvisioner for frivillighed i år 2030
Civilsamfundet kan i fremtiden udvikle sig i forskellige retninger, der vil ændre de frivilliges rolle og de opgaver, som de løser. Det får betydning for fremtidens velfærdssamfund. Tre stærke tænkere giver deres visionære og ideologiske bud på, i hvilken retning civilsamfundet vil udvikle sig

Oplægsholdere
Martin Ågerup, direktør i CEPOS: Skal borgere og civilsamfund overtage flere af de velfærdsopgaver, som staten nu løser?
Kristian Weise, direktør for Cevea: Kan kommunerne aktivt fremme større frivilligt engagement og etablere den nødvendige infrastruktur for frivilligt arbejde?
Uffe Elbæk, politisk leder af Alternativet: Findes fremtidens frivillighed i udviklingen af en 4. sektor med hybridorganisationer, der tager det bedste fra de tre traditionelle sektorer?

15.00-15.20: Pause

15.20-16.10: Debat
Hvordan bør frivillighed se ud i fremtiden? Debat mellem oplægsholdere, frivillige og fagpersoner i salen.

16.10-16.15: Afrunding
Ved Hanna Line Jakobsen, præsident i Røde Kors.

 

TILMELDING

Tilmelding til konferencen foregår ved at sende en mail til John Engedal Nissen på joenn@rodekors.dk. Sørg for, at mailen indeholder navn, titel og organisation. Der er begrænsede pladser, så vi kan ikke garantere en plads.