Center Kalundborg

Center Kalundborg er et opholdscenter hovedsageligt for børnefamilier. Centeret ligger centralt placeret i Kalundborg i det gamle Kalundborg sygehus. Centeret åbnede i april 2016.
 
 

Antal beboere: 282| Nationaliteter: 19| Frivillige: 31

- Tal senest opdateret 20. april 2017

På centeret er der fokus på at skabe gode rammer for en meningsfuld og indholdsrig hverdag for asylansøgerne, mens de venter på svar i deres asylsag.

Beboerne bliver inddraget mest muligt i deres hverdag, og står eksempelvis selv for indkøb og madlavning. De deltager også i vedligeholdelse af centerets arealer båden inde og ude.

Røde Kors sørger for en række af de andre vigtige ting, der hører med til en almindelig aktiv hverdag som eksempelvis skolegang, tilbud om børnehave, adgang til sundhedsklinik og værksteder af forskellig art.

Herunder kan du læse mere om, hvilke faciliteter og aktiviteter Center Kalundborg tilbyder beboerne.

Hverdagen på asylcenteret

 

 • Boliger
  Center Kalundborg har 65 værelser med plads til mellem to og otte personer. Beboerne har adgang til fælles bad, toilet og køkkener.

  Beboerne står selv for indkøb, madlavning og rengøring af deres værelser.

 • Sundhedsklinik
  På sundhedsklinikken arbejder der fast en række sygeplejersker, mens der er tilknyttet både en sundhedsplejerske og en læge.

  Klinikken har åbent tre dage om ugen.

 • Skole for børn og unge
  De 6 -17–årige går i Røde Kors skole på centeret, hvor de går i aldersopdelte klasser. Her går de i skole mandag – fredag og undervises i folkeskolens fag.

  Efter skoletid er der klub for de 6– 12-årige. Klubben har åbent om eftermiddagen mandag til fredag ligesom den har åbent tre aftener om ugen og én søndag om måneden.

  Centeret har også planer om ungdomsklub, men det er endnu ikke helt på plads, da centeret kun har været åbent i ganske få måneder.

  Det er pædagogisk uddannet personale og lærere, der tager sig af både børnehave, skoleundervisning og klubarbejdet.

  I klubben bliver der spillet bold, taget på tur og trænet i f.eks. at spille rundbold og de regler, der hører til sådan en spil.

 • Børnehave
  De 3-5-årige børn går i Røde Kors børnehaven på centeret alle ugens hverdage, hvor pædagoger og medhjælpere står for at sikre en god og indholdsrig dag for børnene.

 • Voksenundervisning og praktik
  De voksne beboere får undervisning i dansk og samfundsorientering. 

  De er desuden tilknyttet centerets jobcenter, hvor det bliver afklaret, hvilke kompetencer den enkelte beboer har.

  Beboerne deltager både i praktik på selve centeret i form af vedligeholdelse af indendørs- og udendørsarealer, rengøring eller i centerets lokale tøjshop. Der bliver også fundet samarbejdspartnere i lokalsamfundet, som tager asylansøgere i praktik.

 • Fritidstilbud
  Der findes en tøjshop, der har åbent tre gange om ugen – her kan beboerne købe tøj og legetøj til lave priser.

  Der er også planlagt et cykelværksted og en lektiecafé.

  Flere beboere spiller desuden fodbold i den lokale klub, herunder Asylligaen, og der er et meget fint samarbejde med kommunen.
                                                                                                          Bliv frivillig på et asylcenter