Røde Kors’ familieaktiviteter - sådan kan du hjælpe

Flere og flere børnefamilier i Danmark har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Det kan være på grund af økonomi, fysiske og psykiske sundhedsproblemer eller manglende socialt netværk. 

Røde Kors har forskellige tilbud om længerevarende støtte til familierne. I familienetværket mødes familier og frivillige til netværksarrangementer. Her får familierne et fællesskab med andre børnefamilier. Den enkelte familie kan også få én til én støtte fra en frivillig familieven, ligesom ledige forældre kan få støtte fra en frivillig job- eller uddannelsesmentor.

Røde Kors tilbyder også gravide og nybagte forældre i sårbare livssituationer en frivillig forældrestøtte gennem aktiviteten ”God start på livet”, og gennem aktiviteten ”BackUp” tilbydes anbragte unge en frivillig støtte i overgangen fra anbringelse til eget hjem.

Som frivillig er du med til at øge familiernes trivsel, ressourcer og handlemuligheder i hverdagen, og du er med til at styrke både børn, unge og forældres sociale netværk.

Hvad skal jeg lave?
Du kan enten være frivillig i familienetværkets netværksarrangementer, hvor alle familierne er samlet, eller du kan være frivillig familieven eller forældrestøtte for en enkelt familie eller et ungt menneske. Du har også mulighed for at blive frivillig job- eller uddannelsesmentor for en forælder, og støtte op om den enkeltes tilknytning til arbejdsmarkedet eller at blive fastholdt i en uddannelse. Har du tid og lyst, kan du sagtens være frivillig flere steder.  Nedenfor kan du se den brede vifte af familierettede tilbud fra Røde Kors og læse mere om muligheden for at blive frivillig i de enkelte aktiviteter.

Hvor lang tid tager det?

Du vil typisk bruge mellem 4-12 timer om måneden på at være frivillig, afhængigt af hvor meget du involverer dig i.

Hvordan bliver jeg frivillig?

Bliv frivillig nu

 

 

 

 

Hvad får jeg ud af at være frivillig?

Som frivillig i Røde Kors’ familieaktiviteter får du mulighed for at gøre en meningsfuld forskel for familier, der har brug for dig. Du får også meget igen: Glæden ved at se børn og unge trives og få nye venner, og forældre som blomstrer op og får fornyet mod på livet.

Desuden bliver du en del af Røde Kors fællesskabet, både lokalt og nationalt, og får mulighed for at deltage i relevante kurser, temadage og netværksmøder, hvor du vil blive klædt på til opgaven.

Vidste du fx at...

 • 92% af forældrene i familienetværket føler at de bliver lyttet til (Oxford Research 2017).
 • 84% af forældrene svarer at familienetværket har hjulpet dem til at få nye venner (Oxford Research 2017).
 • 74% af forældrene der har deltaget i familiecamp har fået en øget bevidsthed om deres egne forældreevner (Oxford Research 2018).
 • 97% af deltagerne i Qnet oplever at deltagelsen i Qnet har gjort dem bedre i stand til at ændre deres livssituation i positiv retning (SocialRespons 2021).
familienetværk
Foto: Peter Sørensen

Hvor kan jeg blive frivillig?

Familienetværket

Som frivillig i familienetværket er du med til at planlægge og afholde arrangementer for familierne sammen med de andre i frivilliggruppen. Typisk mødes I med familierne 1-2 gange hver måned om eftermiddagen i 2-3 timer frem. Aktiviteterne kan blandt andet være madlavning, fællesspisning, sociale aktiviteter for børn og forældre og udflugter. 

Frivillig familieven
Som frivillig familieven støtter du en enkelt familie. Sammen finder I ud af, hvordan du bedst kan støtte familien. Du kan f.eks. hjælpe børnene med lektier, tage med til møder med skolen eller kommunen og vejlede om praktiske ting som f.eks. økonomi og forældreintra. Som frivillig familieven kan du også være den, som en forældrer kan vende tanker om alt fra børneopdragelse til fremtidige job-eller uddannelsesønsker med. Typisk mødes du med familien, hvor de bor, et par timer hver 14. dag. 

Frivillig jobmentor
Som frivillig mentor hjælper du sårbare ledige forældre med at få en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.. At komme i beskæftigelse hjælper ikke kun den enkelte, men er med til at sikre en bedre trivsel for hele familien. Som frivillig tager du udgangspunkt i den lediges ønsker og behov. Her er nogle eksempler på, hvad den frivillige kan støtte med

 • Jobansøgning og opbygning af CV
 • Understøtte den enkeltes tro på egne evner
 • Sparring på hverdagens små og store udfordringer
 • Brug af eget netværk til at åbne døre
 • Hjælp til at skabe struktur
 • Og meget mere…

Som frivillig mentor får du mulighed for at dele ud af din viden og erfaringer med at være på en arbejdsplads, og i det hele taget støtte den enkelte ud fra de behov, der opstår. Røde Kors samarbejder med forskellige jobcentre og helhedsplaner om at kunne tilbyde frivillige mentorer til ledige, der har behov for ekstra støtte til at komme tættere på beskæftigelse. For at sikre det rigtige match mellem dig som frivillig og en ledig, bliver du en del af et frivilligt mentorkorps, som vi kan kontakte, når behov opstår.

Alle frivillige mentorer bliver klædt på via et kursus i Røde Kors. Et mentorforløb varer minimum 3 måneder, med mulighed for forlængelse.

Frivillig uddannelsesmentor
Som frivillig mentor hjælper du sårbare forældre, som er i gang med en uddannelse med at blive fastholdt i på en uddannelse og gennemføre en uddannelse.. Som frivillig mentor tager du udgangspunkt i elevens ønsker og behov. Her er nogle eksempler på, hvad man som frivillig mentor kan støtte med:

 • Lektiehjælp
 • At skabe struktur i opgaverne
 • Motivation i forhold til at gennemføre uddannelsen
 • Sparring på hverdagens små og store udfordringer
 • Sammenhæng mellem studieliv og familieliv
 • Og meget mere…

Som frivillig mentor får du mulighed for at dele ud af din viden og erfaringer med at være på en uddannelse, og i det hele taget støtte den enkelte ud fra de behov, der opstår.

Røde Kors samarbejder med forskellige erhvervsuddannelser om at kunne tilbyde frivillige mentorer til elever, der har behov for ekstra støtte. For at sikre det rigtige match mellem dig som frivillig og en elev, bliver du en del af et frivilligt mentorkorps, som vi kan kontakte, når behovet opstår. Alle frivillige mentorer bliver klædt på via et kursus i Røde Kors.

Som udgangspunkt vil et mentorforløb varer i seks måneder med mulighed for forlængelse, hvor den frivillige og eleven mødes ca. hver 14. dag i 1-2 timer.

Frivillige familievenner2
Foto: Peter Sørensen

 

Frivillig forældrestøtte i God start på livet

I God start på livet kan førstegangsforældre, der har behov for støtte få en frivillig forældrestøtte. Som frivillig støtter du forældrene i at skabe trygge rammer for deres barn, så det kan få en god start på livet. I mødes fast en gang om ugen i et par timer i familiens hjem.

Barnet og forælderskabet er i centrum, når I mødes. Det kan fx være, at du som frivillig giver familien viden og inspiration til samspil med barnet, at du sammen med familien løser nogle praktiske opgaver, eller at du fungerer som samtalepartner, lytter til familiens bekymringer og giver dem ro, tryghed og anerkendelse.

Et forløb varer som udgangspunkt seks måneder med mulighed for forlængelse

Læs mere om God start på livet her

Frivillig støtte i BackUp

I BackUp matches Røde Kors’ frivillige og anbragte unge. Formålet med BackUp er, at give den unge en god relation med ind i voksenlivet.

De unge står på kanten af voksenlivet eller begynder at bekymre sig over hvem der er der, når de skal ud og stå på egne ben. De unge kan være anbragt i både plejefamilier og på institutioner, eller lige være flyttet for sig selv, og støtten igangsættes når behovet opstår hos den enkelte unge.

Kernen i BackUp er frivillige voksne (25+), der bidrager med at skabe kontinuitet, sociale relationer og sammenhæng i en periode med store skift og vigtige beslutninger i de unges liv. Som frivillig ses du med den unge minimum to gange om måneden, og laver forskellige aktiviteter sammen for at lære hinanden godt at kende. Det kan fx være med udgangspunkt i fælles interesser, eller andre ønsker fra den unge.

Læs mere om BackUp her

Qnet

Qnet er et kvindenetværk for voldsudsatte kvinder og deres børn, som ønsker støtte og netværk i tiden efter et voldeligt forhold.

Som frivillig er du med til at støtte en kvinde i at skabe en god hverdag for sig selv og sine børn (hvis hun har børn). I mødes to til tre gange om måneden i et par timer. Læs mere om Qnet her

Familiecamp

Familiecamp er et højskolelignende ophold for sårbare familier, der enten modtager julehjælp gennem Røde Kors’ lokalafdelinger eller er deltagere i Røde Kors’ familierettede aktiviteter. Se her hvad det indebærer at blive frivillig på familiecamp.

Fortæl mig mere om at blive frivillig

Udfyld formularen og bliv ringet op af en Røde Kors-medarbejder eller en frivilligleder i dit lokalområde. Sammen finder I ud af, hvilken frivilligaktivitet, der passer til dig, ud fra det du har indtastet i formularen.

Hvad er du interesseret i at hjælpe med? *

Hvad er du interesseret i?
Ovenstående område har flere forskellige aktiviteter. Vælg evt. hvilke du ønsker at være frivillig inden for.
Ensomhed
Udsatte familier
Flygtninge
Støtte til indsatte og løsladte
Hjemløshed
Frivilligaktiviteter online
(Vælg en af de adresser, som bliver foreslået i dropdown-menuen)

Når du udfylder formularen accepterer du, at Røde Kors må kontakte dig via sms, telefon og e-mail. Se Røde Kors’ politik om persondata.  

Samtykke

Jeg giver samtykke til, at Røde Kors må behandle mine oplysninger, så længe de er relevante for arbejdet med at matche mig med en frivilligaktivitet. Mine oplysninger må deles med den relevante medarbejder eller frivillige i Røde Kors og jeg må kontaktes mhp. at følge op på min oplevelse med at melde mig som frivillig i Røde Kors.
Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage ved at skrive til blivfrivillig@rodekors.dk

 

Find din lokale kontaktperson