BackUp

I BackUp matches frivillige fra Røde Kors med anbragte unge, som bor på døgninstitution, opholdssted, i plejefamilie eller lige er flyttet for sig selv.

De frivillige og unge matches ud fra fælles interesser eller andre ønsker, og de bestemmer selv, hvad de laver sammen.

Ikon

Ingen skal stå alene

For mange anbragte unge er overgangen til voksenlivet en periode med store bekymringer, omvæltninger og udfordringer. For de fleste unge ophører anbringelsen omkring 18-årsalderen, og de skal klare en hverdag selv. De unge bliver ofte ramt af manglende netværk, og en følelse af at være alene med både glæder og sorger.

Målet med BackUp er, at færre unge med anbringelsesbaggrund oplever at stå alene, når de træder ind i voksenlivet; at de unge har fået en nær og selvvalgt kontakt, som tager de unge alvorligt, og som både kan udfordre og støtte.

 

Ikon

Et særligt match

BackUp er en en-til-en aktivitet, men den frivilliges familie og netværk må gerne være med. Den unge og frivillige bliver matchet på fælles interesser eller andre ønsker fra den unge, for at skabe det bedste udgangspunkt for et meningsfuldt venskab. Derefter er det op til den frivillige og unge at finde ud af hvad de skal lave sammen – med opbakning og støtte fra Røde Kors

Hvor mange børn er anbragt uden for hjemmet?

11.600 børn og unge var anbragt uden for hjemmet i 2020. Det svarer til 1% af alle 0-17 årige.

(Kilde: KL 2020: Udsatte børn – nøgletal 2020)

Hvor mange anbragte unge får efterværn?

49% af tidligere anbragte unge modtog efterværn efter Serviceloven i 2010-2020

(Kilde: PwC 2022: Unges vej ind i voksenlivet - analyse af efterværnet. Bikubenfonden). 

Efterværn er et tilbud om støtte til unge i alderen 18 til 22 år, der umiddelbart op til deres 18. år har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet.

 

 

Hvad er effekten af efterværn?

  • Unge i efterværn tjener gennemsnitligt 1.715 kr. mere om året, end tidligere anbragte unge, der ikke modtager efterværn
  • Unge der modtager efterværn påbegynder en ungdomsuddannelse 1,5 år tidligere end tidligere anbragte unge, der ikke modtager efterværn
  • Unge i efterværn modtager 0,4 færre domme efter straffeloven end tidligere anbragte unge, der ikke modtager efterværn

(kilde: PwC 2022: Unges vej ind i voksenlivet - analyse af efterværnet. Bikubenfonden).