BackUp

I BackUp matches frivillige fra Røde Kors med anbragte unge, som bor på børne- og ungehjem, i plejefamilie eller lige er flyttet for sig selv efter endt anbringelse.

De frivillige og unge matches ud fra fælles interesser eller andre ønsker, og de bestemmer selv, hvad de laver sammen.

Ikon

Ingen skal stå alene

For mange anbragte unge er overgangen til voksenlivet en periode med store bekymringer, omvæltninger og udfordringer. For de fleste unge ophører anbringelsen omkring 18-årsalderen, og de skal klare en hverdag selv. De unge bliver ofte ramt af manglende netværk, og en følelse af at være alene med både glæder og sorger.

Målet med BackUp er, at færre unge med anbringelsesbaggrund oplever at stå alene, når de træder ind i voksenlivet; at de unge har fået en nær og selvvalgt kontakt, som tager de unge alvorligt, og som både kan udfordre og støtte.

 

Ikon

Et særligt match

BackUp er en en-til-en aktivitet, men den frivilliges familie og netværk må gerne være med, hvis den unge ønsker det. Den unge og frivillige bliver matchet på fælles interesser eller andre ønsker fra den unge, for at skabe det bedste udgangspunkt for et meningsfuldt venskab. Derefter er det op til den frivillige og unge at finde ud af hvad de skal lave sammen – med opbakning og støtte fra Røde Kors

Hvor mange børn er anbragt uden for hjemmet?

11.299 børn og unge var anbragt uden for hjemmet december 2021. Det svarer til 1% af alle 0-17 årige.

(Kilde: Statistikbanken, tabel ANBAAR15 og FOLK1A)

 

 

 

Hvad er effekten af efterværn?

  • Unge i efterværn tjener gennemsnitligt 1.715 kr. mere om året, end tidligere anbragte unge, der ikke modtager efterværn
  • Unge der modtager efterværn påbegynder en ungdomsuddannelse 1,5 år tidligere end tidligere anbragte unge, der ikke modtager efterværn
  • Unge i efterværn modtager 0,4 færre domme efter straffeloven end tidligere anbragte unge, der ikke modtager efterværn

(Kilde: PwC 2022: Unges vej ind i voksenlivet - analyse af efterværnet. Bikubenfonden).

Hvor mange anbragte unge får efterværn?

49% af tidligere anbragte unge modtog efterværn efter Serviceloven i 2010-2020

(Kilde: PwC 2022: Unges vej ind i voksenlivet - analyse af efterværnet. Bikubenfonden). 

Efterværn er et tilbud om støtte til unge i alderen 18 til 22 år, der umiddelbart op til deres 18. år har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet.

Vil du høre mere?

Du er velkommen til at henvende dig på backup@rodekors.dk

For henvendelser om unge, der bor på Sjælland eller Fyn:  tlf. 53 84 99 54

For henvendelser om unge, der bor i Jylland: tlf. 21 51 56 33

For henvendelser relateret til projektet, kontakt projektleder Matilde Walter Fønss på tlf 24 27 07 96

 

                  BackUp er støttet af Social- og Boligstyrelsen

backup