Røde Kors’ familieaktiviteter - sådan kan du hjælpe

Flere og flere børnefamilier i Danmark har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Det kan være på grund af økonomi, fysiske og psykiske sundhedsproblemer eller manglende socialt netværk. 

Røde kors har forskellige tilbud om længerevarende støtte til familierne. I familienetværket mødes familier og frivillige til netværksarrangementer. Her får familierne et fællesskab med andre børnefamilier. Den enkelte familie kan også få én til én støtte fra en frivillig familieven, ligesom ledige forældre kan få støtte fra en frivillig erhvervs- eller uddannelsesmentor.

Som frivillig er du med til at øge familiernes trivsel, ressourcer og handlemuligheder i hverdagen, og du er med til at styrke både børn og forældres sociale netværk.

Hvad skal jeg lave?
Du kan enten være frivillig i familienetværkets netværksarrangementer, hvor alle familierne er samlet, eller du kan være frivillig familieven for en enkelt familie. Du har også mulighed for at blive frivillig erhvervsmentor for en ledig forælder, som i en periode tilknyttes din arbejdsplads. Har du tid og lyst, kan du sagtens være frivillig flere steder.  

Famillienetværket
Som frivillig i familienetværket er du med til at planlægge og afholde arrangementer for familierne sammen med de andre i frivilliggruppen. Typisk mødes I med familierne 1-2 gange hver måned om eftermiddagen i  2-3 timer frem. Aktiviteterne kan blandt andet være madlavning, fællesspisning, sociale aktiviteter for børn og forældre og udflugter. 

Frivillig familieven
Som frivillig familieven støtter du en enkelt familie. Sammen finder I ud af, hvordan du bedst kan støtte familien. Du kan f.eks. hjælpe børnene med lektier, tage med til møder med skolen eller kommunen og vejlede om praktiske ting som f.eks. økonomi og forældreintra. Som frivillig familieven kan du også være den, som en forældrer kan vende tanker om alt fra børneopdragelse til fremtidige job-eller uddannelsesønsker med. Typisk mødes du med familien, hvor de bor, et par timer hver 14. dag.

Frivillig jobmentor
Som jobmentor hjælper du sårbare ledige forældre med at komme ind på arbejdsmarkedet. Når en forælder skal i gang med et praktikforløb på en arbejdsplads, støtter du – sideløbende med praktikforløbet – med sparring og motivation i forhold til at starte op og gennemføre forløbet. Du får mulighed for at dele ud af din viden og erfaringer med at være på en arbejdsplads, og i det hele taget støtte den enkelte forælder ud fra de behov, der opstår. Erfaringer viser, at denne form for støtte har stor betydning for, at en sårbar ledig kommer nærmere arbejdsmarkedet.

Røde Kors samarbejder med forskellige jobcentre i Storkøbenhavn om at kunne tilbyde frivillige jobmentorer til ledige, der skal i praktikforløb. På sigt skal indsatsen spredes ud til hele landet. For at kunne sikre det rigtige match mellem dig som frivillig og en ledig, bliver du en del af et frivilligkorps, som vi kan kontakte, når behovet opstår. Du bliver klædt på til opgaven via et kursus.

Som udgangspunkt vil du blive tilknyttet en ledig forælder i minimum tre måneder, evt. længere. Er du interesseret i at høre mere om frivilligkorpset, så udfyld venligst nedenstående formular og sæt kryds i ’Frivillig jobmentor’, så hører du fra os hurtigst muligt. 

Hvad får jeg ud af det?

Som frivillig i Røde Kors’ familieaktiviteter får du mulighed for at gøre en meningsfuld forskel for familier, der har brug for dig. Du får også meget igen: Glæden ved at se børn trives og få nye venner, og forældre som blomstrer op og får fornyet mod på livet.

Desuden bliver du en del af Røde Kors fællesskabet, både lokalt og nationalt, og får mulighed for at deltage i relevante kurser, temadage og netværksmøder, hvor du vil blive klædt på til opgaven.

Hvor lang tid tager det?

Du vil typisk bruge mellem 4-12 timer om måneden på at være frivillig, afhængigt af hvor meget du involverer dig i.

Hvordan bliver jeg frivillig?
Udfyld kontaktformularen her nedenfor, så hører du fra os snarest.

BLIV FRIVILLIG - SKRIV TIL OS

Vælg køn
Hvilke aktiviteter er du interesseret i?