Vores frivillige står klar til at hjælpe dig

Vores frivillige indsats er overalt i landet med til at gøre en stor forskel for de mennesker, vi hjælper. I mange tilfælde er det offentligt ansat personale, der henvender sig til os, i mødet med en borger, som de oplever, de ikke kan hjælpe tilstrækkeligt.

Kontainer image
Foto: Peter Sørensen

Vores frivillige tager gerne en hjælpende snak.

Vi har i mange år haft et frugtbart samarbejde med pleje-, sundheds- og omsorgspersonale, integrationsmedarbejdere, SSP medarbejdere, boligsociale rådgivere og skole-inspektører.

Du kan hjælpe

Du kan hjælpe os med at få kontakten til de mennesker, der kan få glæde af vores frivillige sociale indsats. Vi tilbyder besøgstjeneste, netværk for unge mødre, lektiehjælp, venskabsfamilier på tværs af kulturer, vågetjenesten for ensomme døende, besøg til ensomme patienter på sygehuse, samtalegrupper af børn af indsatte – og meget andet.

Ansvarlige frivillige

Hjælpen vi kan yde er frivillig og kvalificeret. Alle frivillige udvælges med omhu og Røde Kors er ansvarlig for forsikring, kompentence-udvikling, sparring og supervision, hvor det er nødvendigt.

Vores frivillige er medmennesker, som ønsker at gøre en forskel. Frivillige kan være en erstatning for pårørende – men aldrig en erstatning for professionelle.

Har du en idé til et samarbejde med Røde Kors – eller har mødt en, som har brug for vores hjælp, så skriv til os, og vi kontakter dig hurtigst muligt:

Skriv til os


Støtte til voldsudsatte kvinder og børn

Qnet er netværk og støtte for kvinder og børn, der har været udsat for vold i familien. Røde Kors tilbyder en-til-en støtte og fællesarrangementer.

Se mere om: Støtte til voldsudsatte kvinder og børn 


Ferielejr for børn og voksne

Røde Kors ferielejre er et tilbud til børn og voksne, som ikke ellers har mulighed for at få en ferieoplevelse sammen.

Se mere om: Ferielejr for børn og voksne 


Støtte til indsatte og løsladte

Røde Kors har i over 30 år tilbudt indsatte i landets fængsler og arrester besøg. I 2015 har vi udbygget vores fængselsbesøgstjeneste med projektet Primus Motor, der er en mentorordning for løsladte.

Se mere om: Støtte til indsatte og løsladte 


Psykologisk krisehjælp til virksomheder

Røde Kors tilbyder psykologisk krisehjælp til virksomheders medarbejdere, kunder, forsikringstagere og lign. Aftaler kan skræddersys efter behov.

Se mere om: Psykologisk krisehjælp til virksomheder 


Støtte til børn og unge

Når vi taler om sårbare grupper, er der især én gruppe, der er særligt udsat. Det er børnene! Røde Kors tilbyder støtte til børn og unge, der har det svært i hverdagen.

Se mere om: Støtte til børn og unge 


Støtte til flygtninge og indvandrere

Flere flygtninge og indvandrere har brug for støtte, når de kommer til Danmark. Røde Kors hjælper til med lektiehjælp, cykeltræning og meget andet.

Se mere om: Støtte til flygtninge og indvandrere 


Netværk for familier

Flere og flere familier har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Røde Kors støtter familierne til at få en bedre hverdag.

Se mere om: Netværk for familier 


Omsorg for ensomme

Ingen skal føle sig uønsket alene. Alt for mange mennesker føler sig ikke som en del af samfundet. Føler man sig ensom, kan det let føre til social isolation.

Se mere om: Omsorg for ensomme