Omsorg for ensomme

Ingen skal føle sig uønsket alene. Alt for mange mennesker føler sig ikke som en del af samfundet. Føler man sig ensom, kan det let føre til social isolation.

Besøgsvenner
Besøgstjenesten

Vi ved, at ensomhed: 

  • kan nedbryde menneskers liv både fysisk og psykisk.
  • kan ramme ældre som yngre mennesker. Syge som raske.
  • kan ekskludere mennesker, så de ikke føler sig som en del af fællesskabet.
  • sætter mennesker uden for de sociale og følelsesmæssige relationer i samfundet.

 Vi erstatter ensomhed med glæde ved livet og medmenneskelig omsorg ved en række konkrete aktiviteter.

Frivillige på besøg

I besøgstjenesten kommer ca. 5.000 frivillige på besøg én gang ugentligt i private hjem og på plejehjem. Vores frivillige er alle nøje udvalgte og drevet af ønsket om at gøre en forskel. Besøgsforholdet er bygget op omkring tillid og gensidig, og begge parter har glæde af besøget. 

På 27 af landets sygehuse står Røde Kors' patientstøtter klar til at lytte og skabe ro omkring patienter eller vise vej rundt på sygehusenes gange. 

I over 75 lokalsamfund i Danmark tilbyder frivillige i vågetjenesten (som fx vågekone) at våge hos ensomme døende. Vi kommer på plejehjem og i private hjem og sørger for, at ingen skal dø alene, hvis de ikke ønsker det.

I en række af landets fængsler besøger frivillige de indsatte  – uanset deres forbrydelse – og er i nogle tilfælde den eneste kontakt til ”verden udenfor”.

Vær med til at gøre en forskel for mennesker, der har en psykisk sygdom eller sårbarhed. Bare det faktum at du er frivillig, gør en stor, og du kan blive ugens højdepunkt i et andet menneskes liv.

​​​​​I SnakSammen tilbyder du at komme på ’digitalt besøg’ hos mennesker, der er ensomme, isolerede eller blot har brug for et pusterum i form af en samtale med et andet menneske.

Andre steder i landet tilbyder vores frivillige et dagligt telefonopkald, der skaber tryghed i hverdagen, eller fælles aktiviteter som alle har til formål at sikre, at ingen skal føle sig uønsket alene.

I alle vores aktiviteter kommer vores frivillige som erstatning for pårørende – ikke som erstatning for personale. Vi giver medmenneskelighed og nærvær, ikke professionel pleje eller behandling.